Portal SAM for Experts

Platforma edukacyjna dla uczestników programu.
Chcesz uzyskać dostęp? Napisz na 


SAM for Experts

Wiedza. Praktyka. Zarządzanie.

Jedyny taki w Polsce program rozwoju kompetencji kierowany do specjalistów w zakresie zarządzania licencjami w organizacji prowadzony z perspektywy prawnika. SAM for Experts to program oparty na unikatowym know-how zdobytym podczas 20 lat pracy przy największych projektach IT i realizowany przez zespół z wielkim dorobkiem edukacyjnym.

Wiedza

Program dostarcza unikatową wiedzę w zakresie Software Asset Management. Plan spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, specyfiki umów licencyjnych producentów oprogramowania, migracji chmurowych, a także podatków, ochrony informacji poufnych czy cyberbezpieczeństwa.

Praktyka

Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających specjalistyczne know-how na polskim i zagranicznym rynku zarządzania licencjami. Program bazuje na case studies i deep dive’ach w oparciu o nasze doświadczenia zdobyte podczas wdrożeń, audytów, optymalizacji licencji czy negocjacji warunków umów.

Zarządzanie

Dzięki SAM for Experts uczestnicy nauczą się optymalizować koszty i procesy, poznają narzędzia i systemowe metody zarządzania oprogramowaniem wspierające rozwój organizacji oraz zwiększające bezpieczeństwo prawne.

Korzyści

Uczestnictwo w programie niesie ze sobą szereg korzyści – zarówno indywidualnych, jak i tych dla organizacji. SAM for Experts to:

Potężna dawka wiedzy

Ponad 80 godzin zajęć w ramach warsztatów, deep dive’ów i ćwiczeń.

Unikatowe kompetencje

Specjalistyczne umiejętności wyróżniające na rynku pracy.

Wartość dla organizacji

Wiedza pozwalająca optymalizować procesy i koszty organizacji.

Certyfikat

 

Absolwenci programu będą dysponowali znakiem jakości w formie certyfikatu od jednej z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie. Warunkiem ukończenia programu i otrzymania certyfikatu (w jęz. polskim i angielskim) jest uzyskanie końcowego zaliczenia.

Program

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oprogramowaniem. Uczestnicy rozwiną kompetencje związane z rozwiązywaniem bieżących zagadnień dotyczących compliance licencyjnego, formułowania strategii rozwojowych i zakupowych, czy zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Poza zajęciami ujętymi w programie, na uczestników czekają dodatkowe spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Uczestnictwo w programie będzie także okazją do budowy sieci kontaktów ze specjalistami.

Moduł I: Wprowadzenie do prawa autorskiego

Moduł główny

 • Program komputerowy jako utwór
 • Podstawy korzystania z przedmiotów prawa autorskiego
 • Przeniesienie praw a licencja
 • Rodzaje licencji; specyfika licencji „wieczystej”
 • Koncepcja „legalnego użytkownika”
 • Prawa zależne

Deep dive – nabywanie praw od członków zespołu

 • Zasady ogólne dotyczące nabywania praw w modelach UoP, zlecenie, dzieło i B2B – rekomendowane i niezalecane zapisy w umowach
 • Warunki ważności umowy
Moduł II: Umowa licencyjna – zarządzanie ryzykami prawnymi

Moduł główny

 • Licencja – opis mechanizmu prawnego, licencja a usługa, licencje „dorozumiane”, czas trwania i zasady wypowiadania umów
 • Zawarcie umowy licencyjnej:
  • umowy „click-through”, instalacja/akceptacja,
  • negocjacje umów, realia rynkowe – wprowadzenie,
  • umowy ramowe i zamówienia.
 • Metryki licencyjne – procesor, użytkownik, moc obliczeniowa, szereg innych,
 • Umowy typu ULA
 • Umowy pod prawem obcym i w obcej jurysdykcji
 • Kontrola i zarządzanie zmianami umowy

Deep dive – open source

 • Ogólna charakterystyka:
  • open source vs licencje własnościowe,
  • licencje „copyleft” vs „non-copyleft”.
 • Licencje “copyleft” – sposób korzystania, ograniczenia i ryzyka:
  • warunki modyfikacji i dystrybucji,
  • pojęcie “work based on a program”,
  • charakter “wirusowy” licencji „copyleft”.
 • Problem kompatybilności licencji

 

Moduł III: Zakup licencji

Moduł główny

 • Przedmiot umowy
 • Negocjacje umowy licencyjnej
 • Pułapki w umowie licencyjnej
 • Umowy partnerskie
 • Zakup licencji w reżimie PZP

Deep dive

 • Charakterystyka „używanego” oprogramowania
 • Warunki legalności transakcji
 • Ryzyka naruszenia ciągu licencji
 • Możliwe korzyści – use case
Moduł IV: Audyt w praktyce

Moduł główny

 • Podstawowe wyzwania audytowe – dlaczego audyt jest problemem?
 • Kto audytuje i dlaczego?
  • audyt samego producenta / partner audytowy producenta,
  • powody audytów,
  • klauzule audytowe.
 • Audyt w czasie – krok po kroku:
  • opis ścieżki formalnej,
  • czas trwania audytu w podziale na etapy,
  • perspektywa użytkownika audytowanego oprogramowania,
  • czego można się spodziewać, a co jest mało prawdopodobne?
 • Przygotowanie organizacji:
  • zawiadomienie o audycie – na co zwracać uwagę,
  • działania wewnętrzne organizacji vs działania z audytorem,
  • weryfikacja potrzeb – zaplecze negocjacyjne.
 • Audyt i jego zakończenie:
  • organizacja w trakcie audytu – do’s and don’ts,
  • kwoty roszczeń,
  • ugoda/porozumienie o zakończeniu audytu – istotne elementy.
 • Wybrane spory sądowe wynikające z przeprowadzonych audytów licencyjnych na linii klient-producent oprogramowania

Deep dive – workshop

 • Symulacja audytu licencyjnego: zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą występować jako organizacja, wobec której producent wszczął postępowanie audytowe
Moduł V: Compliance audytowy

Moduł główny

 • Procedura audytowa:
  • po co wdrażać procedurę i w jaki sposób?
  • jakie role należy uwzględnić w procedurze?
  • na co zwrócić uwagę przy wykorzystywaniu wzorów?
 • Umowa o przeprowadzenie audytu:
  • zakres umowy,
  • zasady dostępu do danych (w tym osobowych),
  • harmonogram audytu,
  • zasady komunikacji.
 • Ochrona informacji poufnych:
  • zasady udzielania dostępu do danych osobowych i nieosobowych,
  • kluczowe elementy NDA,
  • procedury dostępu do informacji.
 • Bezpieczeństwo narzędzi audytowych

Deep dive – digital security

 • Wzorzec należytej staranności w obszarze digitalsecurity
 • Obowiązek aktualizacji oprogramowania
 • Zapewnienie ciągłości działania
Moduł VI: Kwestie podatkowe

Partnerem strategicznym tego modułu jest Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.

 

Moduł główny

 • Czym jest „licencja” z perspektywy podatków (w tym różnice definicji)
 • Licencja: amortyzacja czy koszt uzyskania przychodu
 • VAT a licencja, specyfika oprogramowania w modelu SaaS
 • Podatek u źródła – należności licencyjne w obrocie międzynarodowym

Deep dive – podatki

 • Jak kształtować podatkowo modele biznesowe (punkt widzenia zbywającego i nabywcy)
 • Zachęty podatkowe a licencje (IP Box, Ulga B+R)
 • Zagrożenia podatkowe w rozliczeniach licencyjnych
Moduł VII: Migracja do chmury

Moduł główny

 • Wybór modelu
 • Migracja:
  • mapowanie regulacji,
  • mapowanie licencji,
  • uruchomienie / wdrożenie usługi.
 • Umowa z dostawcą chmury:
  • zakres podmiotowy,
  • zasady audytu,
  • modele płatności wynagrodzenia,
  • SLA,
  • rezygnacja z usług.
 • Nowe ryzyka:
  • wymogi regulacyjne,
  • zapewnienie ciągłości działania,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • dane osobowe.
 • Zmiany umów

Deep dive – case study

 • BYOL na przykładzie modelu Oracle Cloud:
  • ogólna charakterystyka BYOL: modele płatności, możliwość audytu,
  • metryki on-prem vs metryki chmurowe,
  • konwersja licencji: dopuszczalność konwersji, conversion ratios, limity górne i dolne,
  • DB Oracle w chmurze a Opcje,
  • kwestie związane z suportem (świadczenie wsparcia w ramach dotychczasowego kontraktu on-prem),
  • powrót z chmury do licencjonowania on-prem.
Moduł VIII: Optymalizacja licencji

Moduł główny

 • Wypowiadanie umów licencyjnych i serwisowych
 • Third party support
 • Swapy licencyjne
 • Obrót używanym oprogramowaniem
 • Negocjacje i renegocjacje umów licencyjnych w ramach pierwszych/kolejnych zakupów

Deep dive – optymalizacja warunków licencyjnych na przykładzie Oracle

 • Ogólny model licencjonowania Oracle
 • Zasada jednolitości
 • Zasada rekalkulacji cen
 • Kluczowe ryzyka praktyczne
Moduł IX: Warsztaty tematyczne

Deep dive – Oracle Java

 • Ogólna charakterystyka
 • Rodzaje Java
 • Oracle JDK i zmiany w licencjonowaniu: „wczoraj i dziś”
 • Najważniejsze ryzyka i sposoby ich mitygowania

Deep dive – SAP

 • Najpowszechniejsze ryzyka przy licencjonowaniu oprogramowania SAP
 • Metryki licencyjne w SAP
 • Sposoby mitygowania ryzyka licencyjnego

Deep dive – IBM

 • Stosunki umowne z IBM
 • Najpopularniejsze metryki
 • PVU: Full capacity vs. Sub-capacity
 • Narzędzie ILMT – charakterystyka oraz specyficzne wymogi w ramach Sub-capacity

Deep dive – Microsoft

 • License Mobility, przenoszenie i przypisywanie licencji
 • Licencjonowanie Per User / Per Device, licencje dostępowe CAL
 • Struktura umów Microsoft
 • Use Rights – wymagające SA vs niewymagające SA
 • Multiplexing
 • Microsoft w chmurze
 • RPA
Moduł X: Wdrażanie i zarządzanie programami SAM

Moduł główny

 • Wybór rozwiązania
 • Bieżące utrzymanie
 • Audyty wewnętrzne
 • Rozwój kompetencji personelu

Deep dive

 • Prezentacja wybranego narzędzia SAM
Zaliczenia

Sesja zaliczeniowa

 • Obrona projektów grupowych
 • Testy

Sesja „Ask me anything”

 • Sesja poświęcona na omówienie pytań uczestników i najciekawszych przypadków z uwzględnieniem prac końcowych

Kadra

Program został opracowany pod kierownictwem Marcina Maruty przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oprogramowaniem. Wśród nich znaleźli się m.in.: Zbigniew Okoń, Małgorzata Kurowska, Małgorzata Pałka-Jarema, Wojciech Kokot, Rafał Olesiński, Jakub Kowal, Michał Kulesza, Marcin Białkowski, Jakub Krysa.

Partnerem merytorycznym modułu „Kwestie podatkowe” jest Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.

Nasze know-how i nagrody

Każdego roku pomagamy naszym klientom w licznych audytach licencyjnych prowadzonych przez producentów oprogramowania. Do tej pory obsłużyliśmy roszczenia o wartości ponad 1 miliarda złotych, negocjując zarzuty podnoszone m.in. przez SAP, Oracle, Microsoft, IBM, VMware i wielu innych dostawców oprogramowania.

Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu wewnętrzną zgodnością licencyjną od rozwiązań organizacyjnych (wewnętrzne polityki i procedury, wzorcowe umowy i zasady postępowania) po rozwiązania dla infrastruktury IT. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wewnętrznych projektów audytowych, obejmujących kompleksową weryfikację zarówno całej infrastruktury IT, jak również planowanych, konkretnych rozwiązań pod kątem zgodności wykorzystania licencji na oprogramowanie z warunkami producentów.

Posiadamy doświadczenie w negocjowaniu warunków umów licencyjnych największych dostawców oprogramowania (m.in. SAP). Nasze działania pozwoliły na uzyskanie przez naszych klientów korzystnych warunków licencyjnych, niekiedy przełamując przy tym mit o “nienegocjowalności” umów największych producentów oprogramowania.

Zapewniamy wsparcie w projektach optymalizacyjnych dotyczących wykorzystania licencji na oprogramowanie. Co roku obsługujemy kilkanaście transakcji na “używanym” oprogramowaniu, jak również pomagamy klientom optymalizować ponoszone przez nich wydatki na wsparcie techniczne i utrzymanie.

Zrealizowaliśmy szereg kompleksowych wdrożeń chmury obliczeniowej zarówno dla podmiotów nadzorowanych (Banki, Zakłady Ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), jak i dla podmiotów spoza sektora finansowego, m. in. takich które uznały chmurowy Komunikat UKNF za rynkowy benchmark. Obsługiwaliśmy „chmurowo” firmy z sektora telekomunikacyjnego, fotowoltaicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego czy cyberbezpieczeństwa.

Najlepsza Kancelaria w Europie Środkowej, najlepsza specjalistyczna Kancelaria w Europie, najlepsza Kancelaria w Polsce według magazynu „The Lawyer”.

 

Lider w dziedzinach: Nowe technologie i IT, Ochrona danych osobowych, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo zamówień publicznych oraz Procesy sądowe w najważniejszym polskim rankingu kancelarii prawnych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 

Leading Firm: TMT, Public Law, Commercial, Corporate and M&A oraz Top Tier według rankingu Legal 500 w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA).

 

Band 1 w TMT w Poland według prestiżowego rankingu Chambers and Partners Europe oraz wyróżnienie w kategoriach Public Procurement, Corporate M&A.

Informacje organizacyjne

Program realizowany będzie w języku polskim w terminie od stycznia do czerwca 2022 r. Zajęcia odbywać się będą online z częstotliwością co 2-3 tygodnie. Moduły główne w godzinach od 10 do 13, a deep dive’y od 10 do 12.

Wszystkie materiały znajdą się na dedykowanej platformie, do której dostęp uzyskają uczestnicy programu. Każdemu modułowi przypisane będą materiały edukacyjne w formie prezentacji, podcastów, video, quizów czy case studies. Końcowe zaliczenie można uzyskać realizując projekt grupowy lub zdając test. Wszyscy absolwenci otrzymają certyfikaty.


Rekrutacja

Koszt udziału wynosi 20.000 PLN netto. Zapisy trwają do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona.  Koordynatorem programu jest Izabela Kondracka-Bliźniukiewicz. Napisz, jeśli chcesz się zapisać lub masz inne pytania: sam4exp@maruta.pl