Małgorzata Pałka-Jarema

Senior Associate

Radca prawny w Zespole IP & Licensing.

 

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów licencyjnych, chmurowych oraz warunków korzystania z oprogramowania.

Doświadczenie i wykształcenie

Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych systemów IT – on premise i cloud. Doradza klientom w zakresie prawidłowego oraz optymalnego korzystania z oprogramowania największych dostawców – SAP, Oracle, Microsoft, VMware. Wspiera klientów w trakcie audytów prowadzonych przez dostawców oprogramowania, opracowuje polityki audytowe oraz we współpracy ze specjalistami IT prowadzi wewnętrzne audyty w środowisku klienta. Posiada certyfikaty Professional Scrum Master 1 (PSM1) oraz Agile PM Foundation.

Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie, Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Przywództwa LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wybrane artykuły Małgorzaty Pałki-Jaremy

JAVA – zmiany w modelu licencjonowania oraz dostarczania aktualizacji
JAVA SE – changes in updates and the licensing model (legal perspective)

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa nowych technologii, własności intelektualnej, kontraktów IT i metodyk zwinnych.