Małgorzata Pałka-Jarema

Senior Associate

Adwokat i radca prawny, posiada certyfikaty Professional Scrum Master oraz Agile PM Foundation, członek stowarzyszenia European Legal Technology Association.

 

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Doświadczenie i wykształcenie

Posiada doświadczenie w kompleksowym doradztwie z zakresu projektów informatycznych, tworzenia kontraktów IT oraz prowadzenia sporów sądowych. Doradzała podmiotom z sektora prywatnego, jak i publicznego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, słuchaczka studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wybrane artykuły Małgorzaty Pałki-Jaremy

JAVA – zmiany w modelu licencjonowania oraz dostarczania aktualizacji
JAVA SE – changes in updates and the licensing model (legal perspective)

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa nowych technologii, własności intelektualnej, kontraktów IT i metodyk zwinnych.