Zbigniew Okoń

Partner

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ 2003). Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i marketingu. W kancelarii zarządza praktyką własności intelektualnej i licencjonowania oprogramowania.

 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, prawie IT i prawie marketingu.

Doświadczenie i praca naukowa

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Prowadził szereg złożonych projektów dotyczących umów IP/IT, umów licencyjnych (w tym licencji open source), umów o wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania, a także ochrony prawnej oprogramowania, baz danych i AI. Jego praktyka obejmuje również obsługę prawną największych polskich przedsięwzięć w zakresie marketingu lojalnościowego, loterii promocyjnych i audioteksowych, marketingu produktów objętych ograniczeniami reklamy, a także największych wdrożeń e-commerce (supermarkety internetowe, platformy marketplace, aplikacje mobilne).

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu obranej specjalizacji, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz monografii „Prawnoautorska ochrona programów komputerowych” (Wolters Kluwer, Warszawa 2022).

Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UO, UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Współpracownik Instytutu Allerhanda oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną. W rankingu dziennika Rzeczpospolita w roku 2021 i 2022 został uznany za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa autorskiego, a w 2020 za litera indywidualnego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego. Był też wskazywany jako rekomendowany prawnik w tej dziedzinie w latach 2016-2019. W rankingu Legal500 został w latach 2021 i 2022 wskazany jako „recommended lawyer” w obszarze „Commercial, Corporate & M&A”.

Wybrane artykuły Zbigniewa Okonia

Open Source – trochę dłuższa analiza (cz.1)
Open Source – trochę dłuższa analiza (cz.2)
Oracle v Google, API i fair use. Co dla nas wynika ze sporu dekady?

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego i prawa reklamy.