Zarządzanie licencjami Microsoft

SAM for Experts

To jedyny taki w Polsce program rozwoju kompetencji dotyczący zarządzania licencjami Microsoft. Program oparty jest na unikatowym know-how zdobytym podczas 20 lat pracy przy największych projektach IT i realizowany przez zespół z wielkim dorobkiem edukacyjnym. To pierwszy z planowanych cykli spotkań, skupiający się szczegółowo na jednym z zagadnień, realizowanych w ramach programu SAM for Experts.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających licencjami, administratorów oraz osób odpowiedzialnych za zakupy oprogramowania, które posiadają już podstawową wiedzę w zakresie licencjonowania Microsoft.

Program

To zestaw zaawansowanych szkoleń dotyczących zarządzania licencjami Microsoft. W trakcie zajęć uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie zasad licencjonowania wybranych produktów Microsoft oraz wirtualizacji serwerów, Windows OS, czy aplikacji Office. Przekrojowo zostaną omówione problemy dostępu użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych do oprogramowania Microsoft oraz licencjonowanie botów i procesów zrobotyzowanych w środowisku MS. Przedstawimy także porównanie programów licencyjnych Microsoft EA oraz CSP.

29.09.22 | Licencje i umowy firmy Microsoft – wprowadzenie (spotkanie bezpłatne)
 • Umowy firmy Microsoft
 • Pułapki i ryzyka w umowach
 • Licencjonowanie Microsoft – wprowadzenie
 • Prawa używania
 • Software Assurance, aktualizacje, support
 • Used soft
06.10.22 | Produkty firmy Microsoft – dostęp użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych
 • Definicje
 • Licencje dostępowe i licencje równoważne, per user/per device
 • Multipleksowanie
 • Usługi Online firmy Microsoft – licencjonowanie
 • Dostęp do Teams
 • Dostęp do dokumentów na OneDrive i SharePoint Online
 • Azure Active Directory
 • Azure Virtual Desktop
 • Hosting rozwiązań
 • Pułapki i ryzyka
13.10.22 | Wirtualizacja serwerów firmy Microsoft
 • Przypisywanie licencji
 • Wirtualizacja on-premises
 • Wirtualizacja u hostera (w tym BYOL)
 • License Mobility
 • Wirtualizacja w Azure (w tym BYOL)
 • Wirtualizacja w chmurach innych dostawców (w tym BYOL)
 • Pułapki i ryzyka
20.10.22 | Licencjonowanie Microsoft Windows OS
 • Typy licencji i kanały zakupu
 • Wykorzystanie komercyjne licencji OEM oraz licencji wolumenowych
 • Klucze i aktywacja
 • Licencje uprawniające (Qualifying OS)
 • Przypisanie licencji zakupionej w programach licencjonowania grupowego
 • Prawa używania
 • Re-imaging
 • Dostęp zdalny do systemu z innych urządzeń i przez innych użytkowników
 • Windows Enterprise a Windows VDA
 • Dostępność licencji Windows w grupowych programach licencyjnych
 • Pułapki i ryzyka zakupu licencji w programie CSP
27.10.22 | Wirtualizacja Microsoft Windows OS oraz aplikacji Office
 • Licencjonowanie Microsoft Windows 10/11 – przypomnienie podstaw
 • Licencjonowanie aplikacji Office – przypomnienie podstaw
  • Tradycyjne licencje Office
  • Licencje Microsoft 365 Apps
 • Desktop kliencki i desktop serwerowy, VDI
 • Wirtualizacja on-premises na stacjach roboczych i serwerach klienta
 • Wirtualizacja u hostera
 • Wirtualizacja w Azure
 • Windows 365
 • Wirtualizacja w chmurach innych dostawców
 • Porównanie licencji nabywanych w różnych kanałach zakupu
 • Pułapki i ryzyka
03.11.22 | Licencjonowanie botów i procesów zrobotyzowanych w środowisku Microsoft
 • Procesy nadzorowane (attended)
 • Procesy nienadzorowane (unattended)
 • Pułapki i ryzyka
 • Gdzie znaleźć informacje?
17.11.22 | Licencjonowanie Microsoft Power Platform
 • Usługi Online firmy Microsoft – licencjonowanie
 • Power BI
 • Power Apps
 • Power Automate
 • Power Virtual Agents
 • Co jest dostępne w ramach Office 365 lub Dynamics 365? Te same usługi czy inne?
24.11.22 | Porównanie programów licencyjnych Microsoft Enterprise Agreement (EA) oraz Cloud Solution Provider (CSP)
 • Podstawy programu EA, umowy – przypomnienie
 • Podstawy programu CSP i umowa MCA – przypomnienie
 • Porównanie głównych zasad programów EA i CSP
 • Porównanie dostępności i praw używania dla wybranych produktów
 • Pułapki i ryzyka

Korzyści

Unikatowa wiedza

Program dostarcza unikatową wiedzę w zakresie Software Asset Management przydatną przy zarządzaniu produktami Microsoft. Plan spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące wirtualizacji serwerów, licencjonowania botów czy procesów zrobotyzowanych.

Specjalistyczne umiejętności

Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających wyjątkowe know-how na polskim i zagranicznym rynku zarządzania licencjami. Program bazuje na case studies w oparciu o nasze doświadczenia zdobyte podczas wdrożeń, audytów, optymalizacji licencji czy negocjacji warunków umów. Uczestnicy zdobędą umiejętności wyróżniające na rynku pracy.

Wartość dla organizacji

Dzięki programowi uczestnicy nauczą się optymalizować koszty i procesy, poznają narzędzia i systemowe metody zarządzania oprogramowaniem Microsoft. To wymierna wartość wspierająca rozwój organizacji oraz zwiększająca bezpieczeństwo prawne.

Certyfikat

Absolwenci programu będą dysponowali znakiem jakości w formie certyfikatu wystawionego przez organizatora (Maruta Consulting), wspieranego merytorycznie przez jedną z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie (Maruta Wachta).

Dla uczestnika

Bezpłatne, otwarte spotkanie wprowadzające do programu, dotyczące licencji i umów firmy Microsoft.

7 modułów tematycznych – kompleksowy program o różnym stopniu zaawansowania tematów.

Możliwość wyboru konkretnych modułów – uczestnik decyduje podczas rejestracji, czy wykupuje dostęp do całości, czy tylko do poszczególnych spotkań.

Dostęp do dedykowanej platformy z materiałami edukacyjnymi i nagraniami spotkań – uczestnik uzyskuje dostęp do materiałów ze spotkań, w których brał udział.

Sesje Q&A w ramach każdego spotkania – uczestnicy będą nie tylko słuchać prezentacji czy wykładów, ale także zadawać pytania i wymieniać się swoimi doświadczeniami.

Certyfikat – uczestnicy zapisani na cykl wszystkich (8) spotkań, otrzymają certyfikat ukończenia programu organizowanego przez Maruta Consulting, przy merytorycznym wsparciu kancelarii. Osoby, które zapiszą się na pojedyncze spotkania, na życzenie otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w wybranym szkoleniu.

Realizacja w formie on-line na platformie Zoom bez konieczności poświęcania weekendów i planowania wyjazdów.

Kadra

Małgorzata Bereza

Ekspert i trener licencjonowania Microsoft, doradca ds. licencjonowania Microsoft oraz Software Asset Management, handlowiec (Account Manager) z ponad 15-letnim stażem pracy w Microsoft. W swojej karierze rozwiązywała skomplikowane problemy licencyjne klientów Microsoft, wielokrotnie strategicznie doradzała w zakresie optymalizacji licencji czy odnowienia umów licencyjnych, przygotowując analizy i raporty na potrzeby klientów. Nadzorowała też procesy sprzedaży i podpisywania umów prowadzone przez partnerów.

Małgorzata Pałka-Jarema

Radca prawny, specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów licencyjnych, chmurowych oraz warunków korzystania z oprogramowania. Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych systemów IT – on premise i cloud. Doradza klientom w zakresie prawidłowego oraz optymalnego korzystania z oprogramowania największych dostawców – SAP, Oracle, Microsoft, VMware. Wspiera klientów w trakcie audytów prowadzonych przez dostawców oprogramowania, opracowuje polityki audytowe oraz we współpracy ze specjalistami IT prowadzi wewnętrzne audyty w środowisku klienta.

Nasze know-how

Na nasze doświadczenie w obszarze zarządzania licencjami na oprogramowanie Microsoft składają się m.in. wskazane poniżej działania:

 • opracowanie polityki zakupowej w zakresie licencji Microsoft,
 • wsparcie dla klientów podczas audytu licencji Microsoft,
 • doradztwo licencyjne dla klientów i partnerów Microsoft w zakresie umów licencyjnych i licencjonowania produktów Microsoft oraz przy
 • rozwiązywaniu problemów licencyjnych,
 • prowadzenie dedykowanych warsztatów i szkoleń licencyjnych na temat podstaw licencjonowania i umów licencyjnych oraz zaawansowane szkolenia z zasad licencjonowania produktów, czy szkolenia wprowadzające zmiany i nowości licencyjne.

Przygotowywaliśmy także wiele analiz i raportów, w tym m.in.:

 • analizę odnowienia umów licencyjnych wraz z raportem i rekomendacjami dla dużych klientów,
 • analizy porównujące różne programy licencyjne Microsoft, w tym program CSP i Enterprise,
 • analizę i raport licencji i umów Microsoft pod kątem optymalizacji wykorzystania licencji oraz kosztów ich zakupu przez klientów,
 • analizę prawidłowości używania licencji Microsoft w ramach projektów SAM oraz weryfikacja raportów przygotowanych dla klientów przez dostawców.

Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 uczestnika w całym cyklu (8 szkoleń online) wynosi 7.000 zł netto. Koszt udziału w poszczególnym szkoleniu wynosi 1.490 zł netto. Każdy z uczestników, samodzielnie wybiera ilość szkoleń, w których chce wziąć udział.

Pierwsze spotkanie, jest spotkaniem wprowadzającym – bezpłatnym. Aby wziąć w nim udział, należy dokonać rejestracji poprzez poniższy formularz. 

Uczestnicy zapisani na wszystkie spotkania w ramach Programu, uzyskają dostęp do dedykowanej platformy. Ci, którzy zapisali się na pojedyncze spotkania, uzyskają dostęp do dedykowanej platformy w zakresie spotkań, które wykupili. Dostęp będzie przydzielony na czas trwania Programu i 90 dni po jego zakończeniu.

Organizatorem cyklu jest Maruta Consulting sp. z o.o. przy merytorycznym udziale Kancelarii Maruta Wachta.

Zapis na SAM for Experts – Zarządzanie licencjami Microsoft.