Michał Kulesza

Partner

Adwokat, w kancelarii kieruje pracami Zespołu Regulacji i Technologii Finansowych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań dla podmiotów z sektora regulowanego.

Doświadczenie i wykształcenie

Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce oraz wdrażał pionierskie rozwiązania chmurowe w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz podmiotach z sektora ochrony zdrowia (medycznego i farmaceutycznego), energetyki, infrastruktury krytycznej czy też telekomunikacyjnego. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanym przez Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Posługuje się językiem angielskim.

Zobacz szczegółowe doświadczenie Michała Kuleszy
  • Wsparcie TFI oraz podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami we wdrożeniu rozwiązań chmurowych. Wsparcie obejmowało audyt wewnętrznej dokumentacji spółki, dostosowanie jej procedur wewnętrznych do wymogów Komunikatu oraz zapewnienie zgodności regulacyjnej w związku z przetwarzaniem informacji w chmurze obliczeniowej zarówno na gruncie wymogów UKNF, jak i przepisów dot. outsourcingu w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
  • Wsparcie Banku w procesie uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wdrożenie usług Google G Suite, korzystanie z których zostało zakwalifikowanie jako tzw. outsourcing zagraniczny, zgodnie z art. 6d Prawa bankowego. Wsparcie obejmowało między innymi ocenę dokumentacji i analiz wewnętrznych Banku, ocenę umowy, negocjacje z dostawcą oraz wsparcie w przygotowaniu pism kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Wsparcie Grupy Ubezpieczeniowej we wdrożeniu rozwiązań chmurowych trzech dostawców usług. Wsparcie obejmowało między innymi ocenę dokumentacji wewnętrznej klienta, ocenę umów, wsparcie w negocjacjach z dostawcami oraz przygotowanie projektów zawiadomień o zamiarze wdrożenia outsourcingu, wymaganych na gruncie przepisów sektorowych.
  • Wsparcie Grupy Ubezpieczeniowej we wdrożeniu procedury oceny projektów chmurowych pod kątem wymagań prawnych i nadzorczych, w tym pod kątem kwalifikacji projektów jako podlegających przepisom dotyczącym tzw. outsourcingu ubezpieczeniowego. Wsparcie kancelarii obejmowało również ocenę umowy z dostawcą rozwiązania chmurowego, którego wdrożenie jest planowane przez Grupę Ubezpieczeniową.
  • Wsparcie Grupy Ubezpieczeniowej we wdrożeniu procedury oceny projektów chmurowych pod kątem wymagań prawnych i nadzorczych, w tym pod kątem kwalifikacji projektów jako podlegających przepisom dotyczącym tzw. outsourcingu ubezpieczeniowego, a także wsparcie w dostosowaniu dwóch projektów chmurowych do obowiązujących wymagań – zgodnie z opracowaną procedurą.
  • Wsparcie polskiego Dostawcy Usług Chmurowych w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej, mającej na celu zapewnienie zgodności oferowanych przez dostawcę rozwiązań z wymaganiami regulacyjnymi obowiązującymi w sektorze finansowym oraz umów na świadczenie usług chmurowych, spełniających wszystkie wymagania wynikające z przepisów sektorowych oraz wytycznych organu nadzoru.
  • Wsparcie Operatora Chmury Krajowej w negocjacjach umowy o partnerstwie strategicznym z firmą Google i Microsoft, na podstawie których powstają w Polsce regiony Google Cloud oraz Azure. Doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje umowy i zamknięcie transakcji oraz badanie zgodności compliance dla świadczenia usług przez Operatora Chmury Krajowej na rzecz podmiotów końcowych.
  • Inne projekty polegające na wsparciu w zapewnieniu zgodności rozwiązań informatycznych z wymaganiami regulacyjnymi, w tym ocena dokumentacji wewnętrznej instytucji finansowych, dokumentacji dostawców, umów z dostawcami, prowadzenie negocjacji z dostawcami w celu dostosowania warunków świadczenia usług do wymagań prawnych i nadzorczych, a także wsparcie w toku kontroli organu nadzoru i prowadzeniu komunikacji z organem nadzoru.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w sprawach dot. sektora regulowanego, w tym kwestiach regulacyjnych, outsourcingu IT, digitalizacji czy rozwiązań chmurowych (IaaS/SaaS/PaaS).