maruta.pro

Umowy wdrożeniowe na systemy IT

Maruta.pro to autorski program rozwoju kompetencji w zakresie prawa nowych technologii i wybranego obszaru zagadnień prawnych. Druga edycja to cykl spotkań wprowadzających w tematykę umów wdrożeniowych. W całości bazuje na łącznie ponad 40 latach praktyki i doświadczeń dwóch prowadzących – Marcina Maruty i dr. Zbigniewa Okonia. Dostarcza unikatową wiedzę niedostępną w żadnych opracowaniach, pogłębioną o omówienie konkretnych przykładów biznesowych oraz materiały pomocnicze dla uczestników.

Umowy wdrożeniowe i związany z nim serwis systemów informatycznych to fundament prawa nowych technologii. Możemy zachwycać się nowopowstającymi rozwiązaniami IT i dyskutować o problemach, które generują – bo jest o czym! – ale dla naszych klientów kwestią absolutnie kluczową jest po prostu wdrożenie i zapewnienie poprawnego działania programu. We własnej infrastrukturze bądź w chmurze. A taka operacja to duże wyzwanie w świetle przepisów kodeksu cywilnego, niedopasowanego do takich przedsięwzięć. Do tego dochodzi praktyka rynku, zwyczaje, znajomość metodyk i często bardzo indywidualne wymagania klienta. O tym będziemy rozmawiać i dzielić się doświadczeniem. Pracujemy nad takimi umowami od lat dziewięćdziesiątych, braliśmy udział w setkach projektów – i nadal nas ciekawią, i nadal nas zaskakują. Zapraszamy!

Marcin Maruta, dr Zbigniew Okoń

Prowadzący

Marcin Maruta

Program jest w całości prowadzony i koordynowany przez Marcina Marutę, radcę prawnego, założyciela Kancelarii Maruta Wachta, nadzorującego kontrakty informatyczne oraz dr. Zbigniewa Okonia, partnera Kancelarii odpowiedzialnego za dział własności intelektualnej i przemysłowej.

Zbigniew Okoń

Mecenas Maruta jest od lat wskazywany jako czołowy polski ekspert od prawa IT, mecenas Okoń jest liderem w obszarze IP. Obaj działają aktywnie na rynku doradztwa prawnego od ponad 20 lat, realizując kilkadziesiąt projektów rocznie. Czytaj więcej o prowadzących: Marcin Maruta Zbigniew Okoń.

Program 

Program składa się z 6 sesji tematycznych oraz jednego, specjalnego spotkania (na zakończenie programu): 

I. 08.11.2022 | Przedmiot umowy, czyli na co właściwie się umawiamy? 
 • Modele zarządzania zasobami IT – on-premise, outsourcing, chmura. Wdrożenia są wszędzie.
 • Przegląd metodyk (waterfall, agile, rozwiązania pośrednie) i ich wpływ na kwalifikację umowy. Praktyka rynkowa.
 • Umowa wdrożeniowa – między dziełem a usługą. Kilka zagadnień czysto konstrukcyjnych i szereg wyzwań praktycznych. Agile w modelu dzieła, czyli godzenie niemożliwego.
 • Opis przedmiotu wdrożenia – co wiemy na etapie RFP, negocjacji, po podpisaniu umów. Rola analizy wdrożeniowej i „rewolucja” podejścia zwinnego (agile).
 • Świadczenia dodatkowe związane z wdrożeniem – gwarancje, serwis, licencje, przeniesienie praw, sprzedaż sprzętu, hosting / kolokacja.
 • Case specjalny: wdrożenia w chmurze.
II. 15.11.2022 | Organizacja wdrożenia i zarządzanie projektem
 • Raz jeszcze metodyki wdrożeniowe. Czy trzeba / warto je opisywać w umowie.
 • Role zespołów wdrożeniowych, komitetu sterującego, gwarancja stałości zespołu (a model dzieła).
 • Zmiany w trakcie wdrożenia, czyli CR-y: procedury i ich wpływ na umowy.
 • Niezbędne współdziałanie ze strony zamawiającego – wielkie wyzwanie (prawie) w każdym projekcie.
 • Wymagania specjalne, zasada wyłączności, zakaz konkurencji.
 • Trochę formalności, struktura pełnomocnictw i forma dokumentowania ustaleń. Teoria i praktyka, wyzwania klauzul „wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
 • Spory w trakcie wdrożenia i narzędzia do ich sprawnego rozwiązywania, procedury mediacyjne i arbitrażowe ad hoc.
III. 22.11.2022 | Własność intelektualna w umowach wdrożeniowych
 • Oprogramowanie dedykowane, standardowe, systemowe, kastomizacje – kiedy co stosować, jak opisać i rozgraniczyć, kiedy nabywać prawa, a kiedy wystarczy licencja
 • Zabezpieczenie niezbędnego zakresu uprawnień dla zamawiającego, ryzyko vendor lock-in.
 • Oprogramowanie tworzone w metodykach zwinnych (Agile): chwila przejścia praw/udzielenia licencji, zachowanie formy umowy.
 • Pułapki „utworów przyszłych”, regulacje związane z serwisem i rozwojem systemu.
 • Skutki prawne udziału zamawiającego w powstaniu systemu (kiedy zamawiający staje się współtwórcą).
 • Zabezpieczenie dostępu do kodu źródłowego, repozytoria, escrow.
IV. 29.11.2022 | Odbiory, klauzule serwisowe i rozwój systemu
 • Przedstawienie do odbioru, testy, odbiór, okres stabilizacji, zasady definiowania wad w umowie wdrożeniowej, wady istotne i nieistotne w procedurze odbioru wdrożenia, odbiory warunkowe.
 • Odbiór a wynagrodzenie – T&M, ryczałty, metody pośrednie, płatności za etapy, częściowe odbiory, pomysły „zwinne” – dzielenie ryzyka i sukcesu.
 • Po odbiorze – serwis producenta aplikacji standardowej, serwis „indywidualny”, serwis „powdrożeniowy”. Relacja serwisu do gwarancji i rękojmi. Okres stabilizacji jako część wdrożenia.
 • Serwis w modelu SLA, pułapki wadliwie skonstruowanego SLA.
 • Rozwój powdrożeniowy.
V. 06.12.2022 | Odpowiedzialność za wady wdrożenia, kary umowne
 • Odpowiedzialność dostawcy za wady fizyczne przedmiotu wdrożenia: pojęcie usterki i wady fizycznej, znaczenie podziału na wady istotne i nieistotne, skutki odbioru dla zakresu i podstaw odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność firmy wdrożeniowej za wymiarowanie i poprawną konfigurację systemu: odpowiedni sprzęt, wydajność, włączenie płatnych opcji, naruszenie metryk licencyjnych.
 • Standardowe i niestandardowe kary umowne. Przykłady z projektów.
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, praktyka rynku, realia sporów przy ograniczeniu szkód do strat (wyłączenie utraconych korzyści).
 • Granice swobody modyfikowania zasad odpowiedzialności w umowach wdrożeniowych.
 • Czy w umowach zwinnych warto walczyć o odszkodowania?
VI. 13.12.2022 | Zakończenie umowy wdrożeniowej
 • Zakończenie współpracy – rozwiązania ostateczne vs kontynuacja projektu samodzielnie / z innym wykonawcą.
 • Odstąpienie vs wypowiedzenie. Wpływ kwalifikacji umowy.
 • Odstąpienia ze skutkiem wstecznym, odstąpienia częściowe, zasady i przykłady modyfikowania przepisów kodeksu cywilnego.
 • Rozwiązanie umowy w modelach zwinnych (agile).
 • Bezpośrednie i pośrednie koszty zakończenia współpracy – na co zwracać uwagę.
 • Wypowiedzenie umów serwisowych.
 • Minimalizacja strat: efekty prac w toku, exit.
VII. 20.12.2022 | Dodatkowe spotkanie świąteczne – wdrożenia technologii AI
 • Specyfika realizacji projektów dotyczących wdrożenia AI w organizacji.
 • Wytrenowany algorytm, czyli co? Ochrona algorytmów, bibliotek, modeli AI i danych w prawie własności intelektualnej – programy komputerowe, bazy danych czy tajemnica przedsiębiorstwa? Patentowa ochrona rozwiązań AI.
 • Wykorzystanie chronionych danych dla celów rozwoju AI – umowy, wyjątki ustawowe (text and data mining).
 • Zabezpieczenie poufności danych przekazywanych dla potrzeb realizacji projektów AI.
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez AI.

Dla uczestników 

Sześć sesji tematycznych – 120 minutowe spotkania w każdy wtorek tygodnia. Podczas spotkań będziemy na bieżąco odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu.

Jedno, specjalne spotkanie – na zakończenie programu na temat wdrożenia technologii AI.

Dwie sesje Q&A – pierwsza w połowie programu, druga na jego koniec. W trakcie sesji odpowiemy na zebrane pytania, na które nie odpowiedzieliśmy podczas spotkań.

Dedykowana platforma – każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy użytkownika, gdzie znajdzie materiały edukacyjne, nagrania spotkań oraz informacje organizacyjne.

Materiały edukacyjne i pomocnicze – udostępniane na dedykowanej platformie.

Certyfikat – uczestnicy programu będą dysponowali znakiem jakości w formie certyfikatu wystawionego przez organizatora (Maruta Consulting), wspieranego merytorycznie przez jedną z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie (Maruta Wachta).

Realizacja w formie on-line – bez konieczności poświęcania weekendów i planowania wyjazdów. Całość na platformie Zoom.

Informacje organizacyjne 

Program realizowany będzie w terminie od  8 listopada do 20 grudnia 2022 r. Zajęcia odbywać się będą online w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00 – 17:00. Wszystkie materiały – w tym nagrania spotkań – znajdą się na dedykowanej platformie, do której dostęp uzyskają uczestnicy programu w trakcie jego trwania i 90 dni po jego zakończeniu.

Koszt udziału i rejestracja 

Koszt udziału wynosi 2.990 zł netto przy zapisie do 15 października, a 3.490 zł netto po tym terminie*. Obsługę programu koordynuje Maruta Consulting sp. z o.o. przy merytorycznym wsparciu kancelarii Maruta Wachta.

*Rabat cenowy – przysługuje wszystkim uczestnikom I edycji maruta.pro – Własność intelektualna w kontraktach IT (zapraszamy do kontaktu: maruta.pro@maruta.pl)

Pytania i odpowiedzi 

1. Czy to program tylko dla prawników?

Nie limitujemy dostępu do programu, ale w odróżnieniu od szeregu innych naszych aktywności, ten pomysł dedykowany jest głównie dla prawników. Bez określonej wiedzy teoretycznej, część wątków może być niezrozumiała. Nikogo nie zniechęcamy, ale to rozbudowany i przemyślany projekt z jasną grupą docelową.

2. Czy mogę zapisać się tylko na wybrane tematy?

Nie, program traktujemy jako całość, a naszą ideą i ambicją jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, pozwalającej na oferowanie klientom nowych usług. Tematyka umów wdrożeniowych wymaga szerszego kontekstu, który gwarantuje przejście całego programu.

3. Jak mogę rozliczyć płatność za program?

Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie maruta.pro uczestnik dokonuje wyboru formy płatności. Do dyspozycji ma:

 • przelew tradycyjny (po rejestracji na stronie maruta.pro, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana proforma, wystawiona na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku pytań lub konieczności zmiany danych do faktury, należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: maruta.pro@maruta.pl. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma fakturę VAT), lub
 • płatność online (po rejestracji na stronie maruta.pro, Uczestnik zostanie przekierowany do serwisu płatności online, gdzie dokonuje wyboru opcji płatności np. kartą, przekierowanie bankowe. Po zaksięgowaniu przelewu, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, zostanie wysłana faktura VAT).

W przypadku problemów technicznych związanych z formularzem rejestracyjnym prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: maruta.pro@maruta.pl

Zapisy są dostępne w poniższym formularzu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na:

Formularz rejestracyjny