Wojciech Kokot

Associate

Magister prawa, należy do Zespołu Audytów Licencyjnych.

 

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności intelektualnej i audytach licencyjnych.

Doświadczenie i wykształcenie

Wspierał w trakcie audytów licencyjnych wiele wiodących podmiotów z branży ubezpieczeniowej, medialnej, paliwowej, energetycznej, IT i innych.

Jego praca magisterska została nagrodzona przez Związek Banków Polskich w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepsze prace naukowe w zakresie prawa własności intelektualnej.

Posiada certyfikaty językowe TOLES i CAE, a także certyfikaty z programowania Google Android Basics Challenge Scholarship i Bertelsmann Data Science Challenge Scholarship.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i audytów licencyjnych.