Pracuj z nami

Od początku działalności Kancelarii kierujemy się wartościami takimi jak zaufanie, profesjonalizm, otwartość, ambicja, szacunek. Mają one wpływ na to, jak i z kim współpracujemy. Od naszych pracowników oczekujemy nie tylko kompetencji na najwyższym poziomie, lecz także podzielania tych wartości.

Etos pracy

Praktykowanie prawa jest szczególną pracą i wiąże się ze wyjątkową odpowiedzialnością. Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, nie może zostać zawiedzione. Od członków naszego zespołu oczekujemy profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Akceptujemy dużą samodzielność, adekwatną do doświadczenia, wymagamy natomiast pełnej otwartości w zgłaszaniu ewentualnych problemów. Szacunek do klientów i godne reprezentowanie Kancelarii to podstawy naszego etosu.

Profesjonalizm i ambicja

Mamy obowiązek zapewniać klientom najwyższy poziom wsparcia prawnego – w naszej dziedzinie nawet mały błąd może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Ciekawość i dociekliwość młodszych pracowników to jednocześnie szansa dla tych bardziej doświadczonych, by skonfrontować się z nowymi pytaniami, perspektywami i wyzwaniami. Świat technologii zmienia się bardzo szybko – musimy cały czas poszerzać swoją wiedzę, by za nim nadążać.

Rozwój i współpraca

Od każdego prawnika już na starcie oczekujemy wysokich kompetencji i kreatywności w podejściu do problemów. Ale wiemy też, jak wielką wartością jest umiejętność ciągłego uczenia się i otwartość na nowe zagadnienia czy nowe punkty widzenia. Ciągle się doskonalimy. Prowadzimy program mentoringu, który umożliwia podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji prawnych. Wszyscy nasi stali współpracownicy dzielą się swoją wiedzą ekspercką z innymi.

Odpowiedzialność i otwartość

Często pomagamy naszym klientom osiągać ich strategiczne cele biznesowe. To projekty o dużym poziomie złożoności, wymagające wysokich kompetencji, umiejętności pracy pod presją, ale także – a może przede wszystkim – odpowiedzialności. Stajemy się współodpowiedzialni zarówno za sukces, jaki i za porażkę. Dlatego robimy wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do tych wyzwań. Dbamy nie tylko o nasze kompetencje z zakresu wiedzy prawniczej, ale także rozwijamy te ze sfery biznesowej. Tego rodzaju otwartości wymaga odpowiedzialne podejście do pracy współczesnego prawnika.

Zespół

Tworzymy zespół, a nie zbiór prawnych indywidualności. Razem dostarczamy najlepsze możliwe rozwiązania prawne, wykorzystując wiedzę i umiejętności całego zespołu. Wspólnie budujemy know-how. W dziedzinie takiej jak prawo – współcześnie wymagającej przekroju kompetencji – dobra współpraca jest kluczem do sukcesu.

Otwarte rekrutacje

Associate / Senior Aso – Zespół Ochrony Danych Osobowych

Poszukujemy osoby na stanowisko Associate do wsparcia zespołu Ochrony Danych Osobowych (biuro w Poznaniu lub Warszawie). Każdą zainteresowaną osobę zapraszamy do aplikowania!

Zobacz więcej >

Niezależnie od rekrutacji jesteśmy otwarci na współpracę biznesową. W tym celu prześlij swoje CV na rekrutacja@maruta.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednimi osobami z naszego zespołu >