Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema

Współpraca z Fundacją

Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema jest organizacją, która o innowacjach i nowych technologiach mówi w przystępny sposób. Patrzymy na nie z perspektywy człowieka, a nie w kontekście liczb wyrażających zysk finansowy czy wzrost gospodarczy. Człowiek w XXI w. otoczony jest technologią, ale nie zawsze wie, jak wykorzystać ją dla swojego dobra. To nasza rola.

„Stawiamy na edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci, prywatności, e-administracji, wykorzystania innowacji w samorządach, czy przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Instytut powstał również z myślą o wsparciu obchodów roku Stanisława Lema, przypadającego w setną rocznicę jego urodzin w 2021 roku.”

Założyciele Fundacji

Dr Maciej Kawecki i Marcin Maruta poprzez działalność w Fundacji budują kompetencje cyfrowe społeczeństwa oraz świadomość w zakresie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii. Marcin Maruta, założyciel Kancelarii Maruta Wachta i ekspert w dziedzinie prawa nowych technologii, jest jednym z fundatorów Instytutu. Z kolei dr Maciej Kawecki, uznany przez Dziennik Gazetę Prawną za „twarz RODO w Polsce”, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

Głównym celem inicjatyw Fundacji, w których aktywnie uczestniczy Kancelaria Maruta Wachta, jest szerzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci, ochrony prywatności, e-administracji i cyberbezpieczeństwa. Jak pisał Stanisław Lem, „Żyjemy w tempie nieprawdopodobnego przyspieszenia”, a priorytetem Instytutu jest uświadamianie społeczeństwa, jak szeroki wachlarz korzyści oferuje to przyspieszenie w obszarze nowych technologii. Instytut analizuje również najważniejsze trendy technologiczne i gospodarcze, które wpływają na przyszłość Polski.

Projekty

Projekty współprowadzone przez Fundację i Kancelarię to: „Ogarnij hejt w szkole”, „e-Obecni” oraz kampania społeczna, której hasło brzmi „tylko razem możemy powstrzymać hejt”. W ramach pierwszego z nich w szkołach prowadzone są zajęcia dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie dowiadują się, jak mogą z nią walczyć oraz co powinni zrobić, gdy padną jej ofiarą. Ten projekt to także równie ważne zajęcia dla rodziców i nauczycieli. Z kolei dzięki programowi „E-obecni” szkoły podstawowe otrzymały komputery dla najbardziej potrzebujących uczniów. W związku z najnowszą inicjatywą – kampanią społeczną pod hasłem „tylko razem możemy powstrzymać hejt” – powstał spot, w którym uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach z hejtem i o tym, jak sobie z nim poradzili.

ONZ powierzył Instytutowi zorganizowanie serii warsztatów w ramach Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum). Warsztaty dotyczyły budowy cyfrowego państwa i społeczeństwa oraz metod walki z cyfrowym wykluczeniem. To duże wyróżnienie, ponieważ IGF to najważniejsze wydarzenie w świecie technologii organizowane przez ONZ, a Fundacja była jednym z kilku polskich NGO zaangażowanych w jego organizację.