Kancelaria Maruta Wachta doradcą IndieBI

przy tworzeniu wycenianej na ponad 100 mln zł innowacyjnej platformy business intelligence do analizy danych o sprzedaży gier

Kancelaria Maruta Wachta doradzała przy utworzeniu spółki Indie BI S.A. Indie BI oferuje innowacyjne usługi z zakresu business intelligence, zbierania i analizy (w tym z wykorzystaniem AI) danych dotyczących sprzedaży gier.

Cieszymy się, że mogliśmy doradzać przy tworzeniu IndieBI. To ciekawy, pionierski na polskim rynku, projekt społeczności deweloperów, wymagający interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z wielu dziedzin prawa, a także znajomości specyfiki branży gamingowej. Z uwagi na zaawansowanie projektu, naszym zadaniem było dobranie optymalnych rozwiązań prawnych, które z jednej strony skutecznie zabezpieczały interesy spółki przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości zastosowanych regulacji. Przygotowując dokumenty musieliśmy również brać pod uwagę wiele różnych grup interesariuszy – założycieli, inwestorów, współpracowników oraz klientów – osób tworzących wspólnie społeczność deweloperów.

stwierdza Michał Pękała, counsel i Head of Gaming & Digital Entertainment

Interdyscyplinarny zespół prawników kancelarii doradzał we wszystkich prawnych aspektach związanych z postawieniem oraz funkcjonowaniem platformy IndieBI. Spółka, która jest właścicielem platformy, będzie finansowana za pomocą pożyczek konwertowanych na akcje – co samo w sobie jest rozwiązaniem rzadko spotykanym na polskim rynku. IndieBI także od początku będzie oferowała akcje pracownikom i menagerom. Prawnicy z kancelarii Maruta Wachta przygotowali i wynegocjowali dostosowane do standardów rynkowych oraz potrzeb Spółki dokumenty korporacyjne, dokumentacje pożyczek konwertowanych oraz regulaminy programów opcji pracowniczych (ESOP) i menadżerskich (MSOP).

IndieBI jest niezwykle nowoczesną strukturą nie tylko ze względu na technologię, którą operuje ale także w sensie finansowym i korporacyjnym. Od początku w spółce funkcjonują ESOP i MSOP do tego spółka finansowana będzie za pomocą pożyczek konwertowanych. Dokumentacja była więc bardzo wymagająca.

zauważa Hubert Bińkiewicz, senior associate w Zespole Corpo/M&A

Współcześnie pracownicy w branży technologicznej oczekują nie tylko odpowiedniego wynagrodzenia, ale także dodatkowej motywacji do długofalowej współpracy ze spółką w postaci przydziału akcji w ramach programów ESOP. Do tego, jak zawsze w spółkach technologicznych, istotne jest zabezpieczenie praw własności intelektualnej do kluczowego IP

podkreśla Jakub Kowal, senior associate w Zespole Gaming & Digital Entertainment

Pracami zespołu kierował Michał Pękała, counsel i Head of Gaming & Digital Entertainment, którego w zakresie praw własności intelektualnej oraz spraw pracowniczych wspierał Jakub Kowal, senior associate, natomiast w zakresie audytu licencji wykorzystanych przez spółkę w procesie tworzenia i rozwoju platformy wspierał Wojciech Kokot, associate w zespole Audytów Licencyjnych.

Audytem platformy w zakresie zgodności z prawem ochrony danych osobowych kierował Paweł Tobiczyk counsel, Head of E-commerce Desk.

W zakresie korporacyjnym i finansowym dokumentację przygotował zespół Corpo/M&A kancelarii: senior associate Hubert Bińkiewicz oraz associates Grzegorz PolichtMichał Matysiak oraz młodsza prawniczka Marta Marzysz.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach umów wydawniczych i licencyjnych, ochrony marki i set-up’u prawnego
funkcjonowania biznesu.