Michał Matysiak

Associate

Radca prawny. Pracuje w Zespole Corporate/M&A. Realizował różnorodne projekty z zakresu prawa nowych technologii i TMT. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej (IP), prawie telekomunikacyjnym/komunikacji elektronicznej oraz regulacjach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i e-commerce.

Doświadczenie i wykształcenie

Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla sektora IT, telekomunikacyjnego, e‑commerce, reklamy, gier komputerowych i e-sportu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. „Wybrane aspekty ochrony gier komputerowych przed zjawiskiem klonowania”, oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (2017). Obecnie przygotowuje pracę doktorską w ramach studiów doktoranckich organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa nowych technologii m.in. „Cloud gaming – wybrane problemy prawne” (dodatek do Monitora Prawniczego – 21/2019) czy „Ochrona prywatności użytkowników gier wideo – zarys problematyki prawnej” (dodatek do Monitora Prawniczego – 21/2019).

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz prawa telekomunikacyjnego.