Paweł Tobiczyk

Counsel

Adwokat, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu z zakresu prawa nowych technologii „ITELECT”, a także laureat ogólnopolskiego konkursu „Prawo a nowe technologie”. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor artykułów naukowych publikowanych w prasie ogólnokrajowej i portalach branżowych.

 

Specjalizuje się w ochronie informacji prawnie chronionych, ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, zajmuje się także kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, prawem konsumenckim i prawem ubezpieczeniowym. Współpracuje z wieloma branżami.

 

 

Doświadczenie i wykształcenie

Działa w obszarach e-commerce, online marketingu, FinTech i finansowym. Koordynował wdrożenie RODO dla grupy kapitałowej Agora oraz dla Basell Orlen. Opiniował złożone modele biznesowe, wykorzystujące m.in. uczenie maszynowe, dla takich klientów jak InPost, Allegro, a także klientów z sektora ubezpieczeniowego (PZU, Generali, Warta, Euler Hermes, Nationale Nederlanden, Prudential).

Absolwent prawa, filozofii i europeistyki. Ukończył studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk. Wykłada na studiach podyplomowych oferowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową i Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie.

Wybrane artykuły Pawła Tobiczyka

Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników – czy rzeczywiście jest zakazane?
O zgodzie i braku zgody na marketing w Internecie cd.
Usunięcie danych vs wycofanie zgód marketingowych w praktyce

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zagadnieniach ochrony danych osobowych, zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i marketingiem.