Zespół Gaming & Digital Entertainment

Branża gier komputerowych stanowi najmłodszą, a zarazem największą część sektora rozrywki i nadal rośnie. Wraz ze wzrostem finansowym rosną prawno-biznesowe potrzeby i wyzwania dla całej branży. Odpowiadamy na nie, oferując dedykowane rozwiązania dopasowane do specyfiki sektora i jego polskiej oraz globalnej struktury.

Pomagamy w osiąganiu celów naszych klientów poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału tworzonych i wydawanych gier, nowych pomysłów i komercjalizacji interaktywnej rozrywki.

Kim jesteśmy

Doświadczenie i wiedzę prawniczą łączymy z pasją do gier komputerowych i elektronicznej rozrywki. Rozumiemy industry standards i dla naszych klientów jesteśmy partnerami, rozumiejącymi ich problemy i potrzeby. Zdajemy sobie sprawę, że multidyscyplinarny charakter branży game dev wymaga łączenia wielu umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, dlatego stworzyliśmy zespół ekspertów, którzy sami grając w gry rozumieją branżę i jednocześnie posiadają szeroką wiedzę w kluczowych dla sektora dziedzinach prawa.

Co robimy

Strategia ochrony własności intelektualnej

chronimy pomysły (know-how) i prawa autorskie do gier i ich elementów (silnik, scenariusz, grafiki, assety, muzyka, itd.) na każdym etapie procesu developmentu i dystrybucji gry.

Ochrona marki

zarządzamy ochroną marki studia developerskiego, wydawnictwa, konkretnych gier, zespołów e-sportowych, platform, poszczególnych produktów, rejestrujemy i chronimy znaki towarowe, domeny, wzory przemysłowe.

Umowy wydawnicze i licencyjne

tworzymy i negocjujemy umowy wydawnicze, dev-publishing i licencyjne we wszystkich konfiguracjach: po stronie licencjodawcy, wydawcy dewelopera lub podwykonawcy. Rozumiemy specyfikę umów w branży game dev oraz znamy najistotniejsze ryzyka i pułapki, które mogą wynikać z takich umów, dlatego też w procesie przygotowywania lub negocjowania umowy potrafimy odpowiednio rozłożyć akcenty skupiając się na praktycznym podejściu ukierunkowanym na efektywność oraz zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Set-up prawny funkcjonowania biznesu

doradzamy na każdym etapie rozwoju biznesu: od założenia spółki lub przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową lub kapitałową przez wpuszczenie do spółki pierwszego inwestora i wejście na giełdę aż po exit.

Finansowanie projektów i spółek

tworzymy optymalne wehikuły prawne finansowania spółek i projektów gamingowych w oparciu o finansowanie prywatne i publiczne. Negocjujemy w imieniu naszych klientów z funduszami VC, aniołami biznesu, przyszłymi wspólnikami. Doradzamy w zakresie kolejnych rund finansowania oraz przygotowania spółki do wejścia na giełdę.

Transakcje M&A oraz restrukturyzacje wewnątrzgrupowe

zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie całego procesu nabycia spółki lub jej assetów, od fazy założeń, Term Sheet’u, listu intencyjnego przez badanie prawne spółki (due dilligence), po umowę sprzedaży udziałów (SPA) lub assetów (APA) oraz realizację zobowiązań post-closingowych. Doradzamy przy restrukturyzacjach wewnętrznych w ramach grup kapitałowych (połączenia spółek, przenoszenie kluczowych assetów pomiędzy spółkami, etc.).

Prawo pracy i zatrudnienie

opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące zatrudnienia członków zarządu spółki, kluczowych członków zespołu (key personnel), programistów, grafików, animatorów, content creatorów, aktorów (m.in. mo-cap, dubbing) na podstawie umów o pracę oraz umów współpracy B2B . Zapewniamy bezpieczeństwo studia gamingowego w zakresie zasad konkurencji (non-competition) oraz poufności (confidentiality); dbamy o zgodność funkcjonowania spółki z wymogami wynikającymi z prawa pracy (np. PPK, regulaminy pracy i wynagradzania, compliance prawnopracowniczy). Tworzymy i negocjujemy systemy premiowe dla pracowników i współpracowników developerów i wydawców, w tym z elementem revenue share.

Hazard i reklama

doradzamy w zakresie zgodności funkcjonowania gier i aplikacji mobilnych z przepisami hazardowymi (np. w odniesieniu do funkcji płatności bezpośredniej, loot-boxów, nagród losowych); doradzamy w kwestiach umieszczania i wyświetlania w grach reklam niedozwolonych lub wymagających spełnienia dodatkowych wymogów prawnych.

Prawo konsumenckie

doradzamy w kwestiach dotyczących wymogów regulacyjnych związanych z prawem konsumenckim m.in. wirtualnej dystrybucji gier w środowisku e-commerce; doradzamy w procesie tworzenia odpowiedniej dokumentacji konsumenckiej (regulaminy sprzedaży, EULAs, T&Cs), ustalamy strategię prowadzenia relacji z konsumentami w przypadku reklamacji.

Przetwarzanie danych

zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie przetwarzania danych osobowych i nieosobowych w procesie tworzenia i funkcjonowania gry oraz całego podmiotu (np. obsługa danych graczy), od poziomu założeń konkretnego rozwiązania (privacy by design) po day-to-day operations (obsługa zgłoszeń podmiotów danych, skargi do PUODO, audyty RODO, itp.); wspieramy klientów w przypadku kontroli ze strony urzędów.

Rozwiązywanie sporów

pomagamy rozwiązywać wszelkie spory, które dotyczą naszych klientów. Chronimy interesy naszych klientów – tam, gdzie jest to możliwe, szukamy rozwiązań polubownych, ale jeśli przestrzeni na porozumienie brakuje, reprezentujemy klientów w sporach przed sądami publicznymi lub arbitrażowymi. Uczestniczymy w postępowaniach dotyczących m.in. naruszenia praw autorskich, ujawnienia lub wykorzystania know-how, zapłaty za wykonaną pracę lub zaległy revenue share, sporów z kontrahentami.

Nasz zespół

Wszyscy posiadamy kompetencje na styku gamingu i prawa. Specjalizujemy się we wszystkich obszarach prawa dotyczącego funkcjonowania spółek z sektora game dev. Lider zespołu adw. Michał Pękała posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom i firmom z sektora gier wideo, youtuberom i influencerom, a także zespołom e-sportowym i inwestorom branżowym. Specjalizuje się w negocjowaniu umów wydawniczych i licencyjnych, pozyskiwaniu praw własności intelektualnej do gier wideo, ochronie znaków towarowych i marki oraz tworzeniu ogólnej strategii prawnej dla firm zajmujących się grami wideo. Do zespołu należą również:

  • r.pr. Jakub Kowal –prawo pracy i zatrudnienie, umowy licencyjne i audyty IP spółek, dane osobowe,
  • r.pr. Hubert Bińkiewicz –obsługa korporacyjna spółek, umowy inwestycyjne i finansowanie podmiotów, M&A, restrukturyzacji ESOP’y,
  • adw. Paweł Tobiczyk – dane osobowe i nieosobowe, implementacja przetwarzania danych w tworzonych grach na poziomie privacy by design, reprezentacja przed urzędami ds. przetwarzania danych osobowych,
  • r. pr. Mateusz Franke – prawo reklamy w grach komputerowych i mediach rozrywkowych,
  • Grzegorz Policht – stosowanie regulacji hazardowych i gamblingowych w grach wideo, obsługa korporacyjna, crowdfunding gier i spółek gamingowych.

Przykładowe projekty

Zobacz nasze przykładowe projekty

Opracowanie strategii obrony przed roszczeniem z tytułu międzynarodowego naruszenia praw własności intelektualnej do gry wideo, poprzez plagiat na gruncie prawa autorskiego oraz czyn nieuczciwej konkurencji.

Adaptacja filmowa na podstawie gry komputerowej – kompleksowe wsparcie w procesie udzielenia praw do stworzenia i komercjalizacji pomysły na film/serial na podstawie gry komputerowej polskiego dewelopera, w tym opracowanie strategii założeń biznesowych, przygotowanie i negocjowanie umowy o udzielenie praw, ochrona marki i kontroli nad wykorzystaniem IP w procesie adaptacji.

Adaptacja utworu literackiego w postaci stworzenia gry komputerowej na podstawie utworu literackiego światowej sławy twórcy  literackiego – całościowa obsługa transakcji udzielenia praw do wykorzystania utworu literackiego w celu stworzenia na jego podstawie gry komputerowej; opracowanie zakresu współpracy twórcy z licencjobiorcą; określenie zasad wynagrodzenia.

Negocjacje umów wydawniczych z wiodącymi globalnymi wydawcami gier komputerowych – kompleksowa obsługa klienta w procesie negocjacji umów wydawniczych; uzgodnienie założeń biznesowych współpracy stron.

Negocjowanie w imieniu polskiego dewelopera gier komputerowych umowy licencyjnej o nabycie praw do stworzenia serii gier komputerowych na podstawie świata gry (tzw. franchise) wielokrotnie nagradzanej serii gier komputerowych.

Opracowanie kompleksowego zestawu template’ów umów wydawniczych dla polskiego wydawcy gier komputerowych i konsolowych – z podziałem na elementy obejmujące finansowanie gry przed jej wydaniem, wydanie release candidate oraz współpracy w zakresie marketingu; opracowanie zmiennych założeń recoup, revenue share, MG; przygotowanie założeń do współpracy z developerami z Polski oraz innych krajów.

Wsparcie jednego z czołowych polskich developerów gier komputerowych w procesie zmiany podstaw zatrudnienia obejmujące przygotowanie zestawu wzorcowych umów o pracę oraz o świadczenie usług z elementem revenue share, a także innych dokumentów z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem zabezpieczenia kwestii praw własności intelektualnej.

Doradztwo w zakresie ochrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia zakazu nieuczciwej konkurencji w sporze pomiędzy deweloperami o wykorzystanie pomysłu (know-how) na grę komputerową.

Opracowanie założeń oraz wdrożenie wymogów regulacyjnych w zakresie uruchomienia segmentu e-commerce (sklep internetowy z gadżetami) dla polskiego dewelopera gier komputerowych.

Przeprowadzenie pełnego audytu własności intelektualnej oraz kwestii regulacyjnych innowacyjnej platformy on-line adresowanej do deweloperów gier komputerowych.

Kompleksowe wsparcie w procesie negocjowania zasad nabycia udziałów w spółce polskiego dewelopera gier komputerowych przez inwestora branżowego.

Kompleksowe wsparcie dla polskiego dewelopera gier komputerowych w procesie ochrony znaków towarowych do marki developera oraz tytułów poszczególnych gier, w sporze z podmiotem zagranicznym oraz Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO).

Doradztwo biznesowe i prawne dla polskiego developera gier komputerowych i konsolowych w zakresie ustalenia zasad współpracy (joint venture) z podmiotem z branży gier wideo w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia stworzenia nowej gry komputerowej w oparciu o tzw. „big IP”.

Doradztwo w zakresie strategii uniknięcia sporu pomiędzy deweloperem i wydawcą, w zakresie rzekomego niewywiązania się dewelopera ze zobowiązań dotyczących realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Przygotowanie i negocjacje umowy na udzielenie praw do wykorzystania wizerunku znanego polskiego sportowca w celu jego wykorzystania w grze komputerowej.

Negocjacje ze znanym polskim lektorem filmowym i telewizyjnym dotyczące umowy o dubbing i udzielenie praw do jego wykorzystania przez polskie studio deweloperskie.

Skontaktuj się z liderem Zespołu Michałem Pękałą i dowiedź się o szczegółach współpracy.

 

e-mail: mpekala@maruta.pl