Portal maruta.pro

Platforma edukacyjna dla uczestników programu.
Chcesz uzyskać dostęp? Napisz na 


Poniższy kurs dobiegł końca! Zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem realizowanym w ramach maruta.pro – Umowy wdrożeniowe na systemy IT, który startuje już 8 listopada! Szczegóły i zapisy dostępne są tutaj >

Własność intelektualna w kontraktach IT

maruta.pro

To autorski program rozwoju kompetencji w zakresie prawa nowych technologii i prawa własności intelektualnej. W całości bazuje na łącznie ponad 40 latach praktyki i doświadczeń dwóch prowadzących – Marcina Maruty i dr. Zbigniewa Okonia. Dostarcza unikatową wiedzę niedostępną w żadnych opracowaniach, pogłębioną o omówienie konkretnych przykładów biznesowych oraz materiały pomocnicze dla uczestników, jak np. wzory klauzul.

Ten program to także wsparcie Państwa biznesu. Omówimy typowe problemy klientów i rekomendowane rozwiązania. Podzielimy się doświadczeniem, jakie usługi warto oferować, jak przygotować się do ich świadczenia, jak je opisać i prezentować klientom. Zdobędziecie Państwo nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także biznesowe know-how. Serdecznie zapraszamy!

Marcin Maruta i Zbigniew Okoń

Prowadzący

Marcin Maruta

Program jest w całości prowadzony i koordynowany przez Marcina Marutę, radcę prawnego, założyciela Kancelarii Maruta Wachta, nadzorującego kontrakty informatyczne oraz dr. Zbigniewa Okonia, partnera Kancelarii odpowiedzialnego za dział własności intelektualnej i przemysłowej.

Zbigniew Okoń

Mecenas Maruta jest od szeregu lat wskazywany jako czołowy polski ekspert od prawa IT, mecenas Okoń jest liderem w obszarze IP. Obaj działają aktywnie na rynku doradztwa prawnego od ponad 20 lat, realizując kilkadziesiąt projektów rocznie. Czytaj więcej o prowadzących: Marcin Maruta Zbigniew Okoń.

Program 

W jego ramach omówimy nie tylko problemy prawne, ale także specyfikę umów IT i biznesowe wyzwania naszych klientów.  

Program składa się z 8 sesji tematycznych:

I. 10.05.2022 | Kluczowe konstrukcje prawa autorskiego w projektach IT
 • Przywitanie i opis programu. Nasze założenia i cele (w języku IT – KPI). Kilka komunikatów organizacyjnych.
 • Szybkie spojrzenie na rynek projektów IT na świecie i w Polsce. Systematyka projektów okiem doradcy prawnego. Gdzie prawnicy doradzają, gdzie pojawiają się rzadko (choć powinni). Perspektywy specjalizacji prawa technologicznego.
 • Praktyka rynkowa, czyli własność intelektualną w kontraktach IT: umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, oprogramowanie dedykowane, standardowe i systemowe.
 • Ochrona w prawie autorskim: czym jest utwór, zakres ochrony, przepisy dotyczące programów komputerowych, granice ochrony. Co działa, co nie działa jak powinno.
 • Poza prawem autorskim – znaczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony prawami własności przemysłowej. Możliwości zabezpieczenia praw klientów.
II. 17.05.2022 | Obrót oprogramowaniem w świetle obowiązującego prawa – teoria i doktryna
 • Autorskie prawa majątkowe i pola eksploatacji: zakres autorskich praw majątkowych, czym są pola eksploatacji (i dlaczego tak często błędnie je rozumiemy), prawa zależne. Podstawy korzystania z oprogramowania: zakres praw wyłącznych, ograniczenia, umowy.
 • Umowy: prawna kwalifikacja, rozróżnienie umów licencyjnych i przenoszących prawa, dopuszczalność zawierania innych umów dotyczących praw autorskich (dzierżawa, użyczenie, zastaw).
 • Praktyczne (i czasem zaskakujące) konsekwencje kwalifikacji umowy licencyjnej – między zobowiązaniem, upoważnieniem a rozporządzeniem.
 • Umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne – podstawowe różnice prawne i biznesowe, nieprozumienia i mity. Kto, kiedy i dlaczego korzysta lub powinien korzystać z opisanych konstrukcji, co warto doradzać klientom.
 • Zasady obrotu prawami autorskimi: pozycja kontraktowa „twórcy”, pola eksploatacji, wynagrodzenie autorskie, znaczenie autorskich praw osobistych.
  Wpływ dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym na umowy.
III. 24.05.2022 | Obrót oprogramowaniem w świetle obowiązującego prawa – teoria i doktryna – cz.2
IV. 31.05.2022 | Umowy na rynku IT – praktyka i pułapki
 • Licencje i projekty dedykowane. Krótka lista “must have” zabezpieczenia interesów klienta.
 • Licencje „megavendorów” czyli duże rozwiązania IT, z narzuconymi warunkami prawnymi. Czy i kiedy warto je negocjować. Problem warunków standardowych na stronach www.
 • Jak czytać dokumenty licencyjne, najważniejsze metryki licencyjne, czym są subskrypcje oprogramowania.
 • Audyty licencyjne – wprowadzenie.
 • Licencje w grupach kapitałowych.
 • Prawo właściwe: umowy pod prawem obcym, skutki wyboru prawa właściwego, zakres stosowania przepisów prawa polskiego.
 • Przedmiot umowy: przedmiot umowy a forma pisemna, umowy o utwór przyszły, problem umów ramowych.
 • Pola eksploatacji: dlaczego nie należy kopiować przepisów ustawy, problemy zbyt szczegółowych i zbyt ogólnych postanowień umownych.
 • Prawa zależne: wykonywanie praw zależnych a korzystanie i rozporządzanie opracowaniem, przeniesienie czy udzielenie zezwolenia (plus odrębne zdanie MM dlaczego prawa zależne w przypadku programów nie mają sensu).
 • Dostęp do kodu źródłowego, wymogi prawne, depozyt kodu, skutki upadłości dostawcy rozwiązania IT.
 • Spektakularne pomyłki prawne i wpływ na biznes klientów.
V. 07.06.2022 | Alternatywne rozwiązania w obrocie oprogramowaniem
 • Konstrukcje zaawansowane – wspólność autorskich praw majątkowych: współtwórczość, nabycie udziału w prawie autorskim, umowa o zarząd wspólnym prawem.
 • Legalny użytkownik, dozwolony użytek, fair use. Zderzenie koncepcji.
 • Czy zawsze potrzebujemy umowy? “Legalny posiadacz” programu komputerowego – uprawnienia bezwzględne i “jeżeli umowa nie stanowi inaczej”. Korzystanie z programu komputerowego bez umowy, zakres dozwolonych czynności.
 • Praktyczne zastosowania – i te oczywiste (zwykłe korzystanie) i te wyrafinowane (dekompilacja w celach uzyskania kompatybilności). Na co uważać, czyli błędy i pułapki formalne.
 • Chmura, czyli Software as a Service a licencje – kwalifikacja umów SaaS (wprowadzenie, podstawowe zasady).
VI. 14.06.2022 | Model usedsoft, czyli dogłębna analiza orzeczenia TS UE w sprawie C-128/11
 • “Proces stulecia” czyli jak Trybunał przedefiniował rozumienie standardowych umów licencyjnych.
 • Orzeczenie krok po kroku – charakterystyka „używanego” oprogramowania, warunki legalności transakcji, podstawa prawna nabywcy, zaskakujące konsekwencje. Modele licencyjne zweryfikowane w orzecznictwie.
 • Konsekwencje praktyczne modelu usedsoft, czyli biznesowe uwarunkowania i ryzyka transakcji.
 • Rynek używanego oprogramowania a doradztwo prawne. Modele proste i mniej oczywiste (obrót usedsoft w grupach kapitałowych i transakcjach M&A).
VII. 21.06.2022 | Open Source
 • Dlaczego warto się tym zajmować? Duży rynek doradztwa, coraz bardziej aktywny, kluczowy dla szeregu start-upów i firm informatycznych.
 • Open Source: definicje, praktyka, Open Source a Creative Commons.
 • Licencje “copyleft” i “non-copyleft”: znaczenie rozróżnienia, różny zakres klauzuli „copyleft” („weak”, „strong” i „network protective”), kiedy aktywuje się klauzula „copyleft”.
 • Uprawnienia użytkownika w licencjach Open Source: zakres zezwolenia dla użytkownika, możliwość wykorzystania w komercyjnych projektach, wpływ umów serwisowych komercyjnych dostawców.
 • Kluczowe obowiązki w licencjach Open Source: zachowanie warunków licencyjnych, obowiązek udostępnienia kodu źródłowego, informowanie o wykorzystaniu oprogramowania Open Source
VIII. 28.06.2022 | Odpowiedzialność w umowach IP 
 • Odpowiedzialność dostawcy za wady prawne oprogramowania: czym jest wada prawna, odpowiedzialność za wady prawne w k.c., odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa autorskiego.
 • Odpowiedzialność użytkownika za przekroczenie zakresu dozwolonego użycia oprogramowania: naruszenie umowy czy naruszenie prawa autorskiego? Rozróżnienie podstaw odpowiedzialności przy przekroczeniu pól eksploatacji, metryk licencyjnych, innych postanowień umowy.
 • Roszczenia przysługujące w razie naruszenia autorskich praw majątkowych: zryczałtowane odszkodowanie, wydanie uzyskanych korzyści, roszczenia informacyjne, ciężar dowodu.
 • Ryzyko odpowiedzialności karnej.
 • Realne ryzyka biznesowe naszych klientów – audyt, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie zakupów.

Dla uczestników 

Osiem sesji tematycznych – dwugodzinne spotkania w każdy wtorek tygodnia. Podczas spotkań będziemy na bieżąco odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu. 

Dwie sesje Q&A – pierwsza w połowie programu, druga na jego koniec. W trakcie sesji odpowiemy na zebrane pytania, na które nie odpowiedzieliśmy podczas spotkań.

Dedykowana platforma – każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy użytkownika, gdzie znajdzie materiały edukacyjne, nagrania spotkań oraz informacje organizacyjne. 

Materiały edukacyjne i pomocnicze – w tym wzorce klauzul udostępnianie na dedykowanej platformie. 

Certyfikat i punkty szkoleniowe honorowane przez Izby – znak jakości od jednej z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie. 

Realizacja w formie on-line – bez konieczności poświęcania weekendów i planowania wyjazdów. Całość na platformie Zoom. 

Informacje organizacyjne 

Program realizowany będzie w terminie od  10 maja do 28 czerwca 2022 r. Zajęcia odbywać się będą online w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00-17:00. Wszystkie materiały – w tym nagrania spotkań – znajdą się na dedykowanej platformie, do której dostęp uzyskają uczestnicy programu w trakcie jego trwania i 90 dni po jego zakończeniu. 

Koszt udziału i rejestracja 

Koszt udziału wynosi 1990 zł netto przy zapisie do 15 kwietnia, a 2490 zł netto po tym terminie. Obsługę programu koordynuje Maruta Consulting sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi 

Czy to program tylko dla prawników? 

Nie limitujemy dostępu do programu, ale w odróżnieniu od szeregu innych naszych aktywności, ten pomysł dedykowany jest głównie dla prawników. Bez określonej wiedzy teoretycznej, część wątków może być niezrozumiała. Nikogo nie zniechęcamy, ale to rozbudowany i przemyślany projekt z jasną grupą docelową.

Czy mogę zapisać się tylko na wybrane tematy?

Nie, program traktujemy jako całość, a naszą ideą i ambicją jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, pozwalającej na oferowanie klientom nowych usług. Prawo własności intelektualnej w kontraktach IT wymaga szerszego kontekstu, który gwarantuje przejście całego programu.

Jak mogę rozliczyć płatność za program? 

Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie maruta.pro uczestnik dokonuje wyboru formy płatności. Do dyspozycji ma:

 • przelew tradycyjny (po rejestracji na stronie maruta.pro, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana proforma, wystawiona na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku pytań lub konieczności zmiany danych do faktury, należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: maruta.pro@maruta.pl. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma fakturę VAT), lub
 • płatność online (po rejestracji na stronie maruta.pro, Uczestnik zostanie przekierowany do serwisu płatności online, gdzie dokonuje wyboru opcji płatności np. kartą, przekierowanie bankowe. Po zaksięgowaniu przelewu, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, zostanie wysłana faktura VAT).

W przypadku problemów technicznych związanych z formularzem rejestracyjnym prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: maruta.pro@maruta.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na: