Projekty chmurowe 2020

Zespół Regulacji i Technologii Finansowych

Pod koniec stycznia 2021 minął pełny rok stosowania Komunikatu chmurowego UKNF. Śmiało możemy stwierdzić, że regulacja ta zaowocowała zauważalnym wzrostem wdrożeń chmurowych w sektorze finansowym. Rok 2020 był trudny, jednak bez wątpienia dodatkowo przyśpieszył proces cyfryzacji i zobrazował kluczową rolę technologii w naszym codziennym życiu, przede wszystkim zawodowym.

 

Jako kancelaria czerpiemy ogromną satysfakcję z tego, że możemy być wsparciem dla naszych klientów w wielu procesach transformacji cyfrowej. Przez ostatni rok zespół naszej kancelarii zrealizował kilkadziesiąt projektów obejmujących wdrożenia technologii chmurowych, w tym takich, w których klienci potrzebowali szybkiej reakcji i zwinnego wdrożenia właściwych narzędzi IT z uwagi na nowe okoliczności związane z pandemią. Część z nich prezentujemy Państwu poniżej.

Przez cały ubiegły rok zyskaliśmy dodatkowe, unikalne doświadczenie w outsourcingu IT w sektorze regulowanym. Powiększyliśmy także nasz Dział Cloud, w rezultacie tworząc ściśle wyspecjalizowany zespół prawników i ekspertów od technologii, dedykowany do obsługi wdrożeń technologii chmurowych.

Największe zrealizowane projekty

Negocjowaliśmy umowę partnerstwa strategicznego z Microsoft. Po zeszłorocznych negocjacjach umowy z Google, był to kolejny wielomiliardowy projekt na rzecz powstania „Polskiej Doliny Cyfrowej”.

 

Wspieraliśmy naszych klientów od fazy PoC do finalnego wdrożenia chmury wraz z notyfikacją do KNF. Negocjowaliśmy na rzecz tych podmiotów liczne umowy, niekiedy przełamując mit o zupełnej „nienegocjowalności” kontraktów chmurowych.

Wykonaliśmy szereg analiz prawnych i kompleksowych procesów szacowania ryzyka chmury, w szczególności technologii AWS, Microsoft czy Google. Wykonaliśmy kilkadziesiąt wdrożeń, których łączna wartość przekroczyła kilkaset milionów PLN.

 

Audytowaliśmy dokumentację wewnętrzną podmiotów nadzorowanych. Opracowywaliśmy polityki outsourcingowe, w tym dedykowane polityki i procedury w zakresie zarządzania chmurą.

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt procesów klasyfikacji informacji przetwarzanych w chmurze w organizacjach naszych klientów. Wdrożyliśmy przy tym kompleksowe procedury klasyfikacji informacji i szacowania ryzyka, w oparciu o autorską metodykę.

 

Obsługiwaliśmy podmioty nadzorowane – m.in. Banki, Zakłady ubezpieczeń, Fundusze Inwestycyjne oraz agentów tych podmiotów we wdrażaniu usług chmurowych.

Przygotowaliśmy szereg kontraktów IT, w tym umów w modelu Agile, który wciąż udowadnia swoją wartość w outsourcingu usług IT w sektorze regulowanym. Pracowaliśmy dla zamawiających oraz dostawców usług, w tym tych z sektora nadzorowanego, uwzględniając skomplikowane środowisko regulacyjne, a niekiedy prawo zamówień publicznych.

Zrealizowaliśmy także szereg kompleksowych wdrożeń chmury dla podmiotów spoza sektora finansowego, m. in. takich które uznały chmurowy Komunikat UKNF za rynkowy benchmark. Obsługiwaliśmy „chmurowo” firmy z sektora telekomunikacyjnego, fotowoltaicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego czy cyberbezpieczeństwa.


Skontaktuj się z liderem Zespołu Michałem Kuleszą i poznaj szczegóły współpracy.

 

e-mail: mkulesz@maruta.pl