Maruta Wachta doradcą Something Random S.A. w rundzie finansowania fazy seed

Nasza kancelaria doradzała Something Random S.A., niezależnemu studiu produkującemu gry wideo z Łodzi, w pozyskaniu milionów dolarów w ramach rundy finansowania fazy seed od NetEase – chińskiego giganta branży gier. NetEase obejmie udziały w kapitale własnym spółki, czyniąc to znaczącą rundą finansowania fazy seed w polskiej branży gier wideo.

To przełomowy moment dla polskiej branży gier, runda fazy seed w stylu Doliny Krzemowej. Nasz zespół doradzał w wielu rundach Venture Capital (VC) dla polskich producentów gier wideo, ale dopiero w tym roku widzimy istotne zmiany. Finansowanie wzrasta w postępie geometrycznym, a inwestorzy oferują założycielom mniej restrykcyjne porozumienia. Jest to w dużej mierze efekt poświęconej uwagi oraz inwestycji ze strony międzynarodowej społeczności VC.

Michał Pękała, partner, szef praktyki Video Games & Entertainment.

Prawnicy z naszej kancelarii doradzali na każdym etapie transakcji: przy zakładaniu i rejestracji spółki, zawieraniu umów z nowymi pracownikami oraz negocjowaniu umowy inwestycyjnej. Doradzaliśmy również w zakresie struktury, transferów i due diligence praw własności intelektualnej (w tym odpowiednich klauzul dotyczących operacji przekazywania w umowach z programistami gier).

Something Random to bardzo innowacyjna struktura. Spółka od początku posiada programy opcyjne dla pracowników (ESOP) i będzie oferować opcje na akcje wykonawcom, co jest nietypowe dla polskiego start-upu.

Jakub Kowal

Something Random stosuje bardzo nowoczesną i innowacyjną strukturę korporacyjną. Balansowanie interesami założycieli, inwestorów i pracowników (którzy mają być akcjonariuszami w ramach ESOP) może być wyzwaniem i polskie prawo korporacyjne nie zawsze umożliwia dostosowanie do standardu instytucji VC.

Hubert Bińkiewicz

Londyńskie i warszawskie biura kancelarii Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzały NetEase.

Zespół prawników z kancelarii Maruta Wachta kierowany był przez Michała Pękałę, partnera, szefa praktyki Video Games & Entertainment obejmował Jakuba Kowala (Senior Associate), Annę Piechotę (Associate) oraz Mateusza Kłudczyńskiego (Junior Associate). Hubert Bińkiewicz doradzał w sprawach korporacyjnych.

To kolejna innowacyjna i znacząca transakcja w polskim sektorze gier wideo zawarta z pomocą Praktyki Video Games & Entertainment kancelarii Maruta Wachta. W ubiegłym roku kancelaria doradzała IndieBI w tworzeniu struktury korporacyjnej i pozyskaniu finansowania z innowacyjnym modelem kredytu zamiennego. „Widzimy pewien schemat w tych transakcjach. Obejmują one programy opcyjne dla pracowników (ESOP) i uporządkowane transfery oraz due diligence własności intelektualnej. Firma jest tworzona przez założycieli z udokumentowanym doświadczeniem w branży. Widzimy wartość w naszej pracy, transakcje takie jak inwestycja w Something Random S.A. pomagają zmienić oczekiwania założycieli i inwestorów w polskiej branży tworzenia gier.

Michał Pękała.