Sztuczna inteligencja z perspektywy regulacji

Internet rzeczy, dane i uczenie maszynowe

Każdego dnia urządzenia i serwisy internetowe oraz ich użytkownicy generują znaczne ilości danych, które mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, np. do oferowania bardziej spersonalizowanych produktów i usług czy predykcji zachowań konsumentów. Warunkiem tworzenia bezpiecznych i efektywnych rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe i głębokie czy przetwarzanie języka naturalnego, jest dostęp do odpowiednich danych, które spełniać będą kryteria zarówno ilościowe, jak i jakościowe.


warsztaty z 09.02.2023

Pobierz materiały dołączone do wydarzenia

W Unii Europejskiej tworzone są obecnie ramy prawno-regulacyjne dla szeroko rozumianego internetu rzeczy (IoT) i systemów sztucznej inteligencji, które mają uzupełnić już istniejące rozwiązania (akty) w zakresie ochrony danych. Przykładem aktów o szczególnym znaczeniu jest Data Act, Data Governance Act (wejście w życie jeszcze we wrześniu 2023) czy projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), które będą uzupełniane o te, które dotykają także cyberbezpieczeństwa (NIS2, Cyberresilience Act).

Niezależnie jednak od terminów uchwalenia czy wejścia w życie tych aktów, wyznaczają one pewne standardy (także etyczne), które muszą wpisywać się w już istniejące regulacje jak RODO czy regulacje sektorowe (finanse, medycyna, energetyka). Przygotowanie się do zmian wymagać będzie także projektów i strategii przewidzianych na dłuższe okresy, bowiem wiązać się one będą nie tylko z potrzebą zmian w politykach i procedurach czy strukturze organizacyjnej, ale także pozyskania nowych kompetencji, budowy kultury typu data-driven czy zmian infrastrukturalnych. Istotną rolę w budowaniu świadomej i zyskownej organizacji opartej o dane będą miały także rozwiązania AI & Data Governance.

W trakcie warsztatu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z:

 • Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, metody statystyczne – podstawowe pojęcia
 • Dane a systemy AI – gdzie występują zależności
 • Ramy prawno-regulacyjne – status quo i najbliższa przyszłość
 • Wyzwania dla organizacji:
  • Organizacja
  • Polityki, procedury, instrukcje
  • Zarządzanie danymi i systemami sztucznej inteligencji
  • Strategia i kultura
 • Najbliższe miesiące – jest co robić?

Zapisy

Warsztaty odbędą się online w godzinach 10:00 – 12:00. Udział w warsztatach jest bezpłatny i wymaga rejestracji w poniższym formularzu.

Rejestracja zakończona.