Wsparcie prawne w realizacji projektu IT

Naszym celem jest zapewnienie klientowi maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa prawnego na etapie realizacji projektu informatycznego. Dążymy do tego, by mógł świadomie podejmować decyzje kierunkowe oraz posiadał argumenty prawne w ewentualnych sporach z drugą stroną kontraktu IT.

Każdego roku wspieramy naszych klientów w realizacji kilkuset projektów IT. Stworzyliśmy rozwiązanie z myślą o podmiotach realizujących projekty technologiczne oraz zamawiających rozwiązania informatyczne zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Dojrzałość i wielkość organizacji nie ma znaczenia, jakkolwiek wśród naszych klientów dominują spółki o rozwiniętej strukturze.

Co oferujemy

Dostarczamy wsparcie prawne na etapie realizacji projektu IT już po zawarciu umowy – bez względu na to, czy uczestniczyliśmy w tworzeniu lub negocjacjach kontraktu IT. Dzięki naszemu wsparciu klient ma kontrolę nad zgodnością działań podejmowanych w ramach projektu z postanowieniami umowy. Tym samym może podejmować decyzje dotyczące projektu w sposób świadomy, z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji z nich wynikających.

Oprócz tego klient zyskuje wiedzę co do przysługujących mu uprawnień i tym samym otrzymuje argumenty do trudnych dyskusji z wykonawcą (np. w zakresie naliczenia kar umownych). Dodatkowo klient buduje fundamenty formalne takie jak weryfikowane na bieżąco dokumenty projektowe czy korespondencja. Mogą się one okazać decydujące w przypadku wystąpienia w przyszłości sporu sądowego.

Jak działamy

Nasza metoda działania opiera się na komunikacji i bieżącym reagowaniu na pojawiające się trudności.

Działamy w sposób następujący:
  • konsultujemy z klientem na bieżąco problemy, jakie pojawiają się w toku realizacji projektu IT;
  • analizujemy je w świetle postanowień umowy;
  • informujemy, jakie możliwości działania ma w danym przypadku i jakie jest ryzyko i ewentualne konsekwencje;
  • w zależności od potrzeby włączamy się w komunikację z kontrahentem;
  • w razie dużych trudności w realizacji i napiętej sytuacji z kontrahentem, pomagamy klientowi w realizacji projektu i jednocześnie przygotowujemy go formalnie do ewentualnego procesu.

Wsparcie prawne

Wsparcie prawne w realizacji projektu IT może okazać się kluczowe
dla jego powodzenia – skontaktuj się z nami,
by dowiedzieć się więcej.