Narzędzia paperless.

Case study – Autenti

Rozwiązań służących elektronicznemu obiegowi dokumentów jest wiele. Podczas webinaru przybliżamy jedno z nich – platformę Autenti. Autenti to rozwiązanie umożliwiające proste podpisywanie dokumentów zwykłym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz ich przekazywanie stronom umowy w bezpieczny sposób. Rozmawiamy też o tym, jakie są dotychczasowe doświadczenia Autenti w realizacji projektów HR na rzecz klientów platformy, i jakie wyzwania udało się przezwyciężyć.


Webinar z 17.11.2020

Podczas spotkania „Rozwiązania technologiczne w HR bez Papieru” odpowiadamy na pytania:

  • Jak działa platforma Autenti?
  • Jak można wykorzystywać kwalifikowane podpisy elektroniczne w platformie Autenti?
  • Kiedy i jak można podpisać dokument jednym kliknięciem?
  • Jak zabezpieczone są dokumenty podpisane w ramach platformy?
  • Jakie są dotychczasowe doświadczenia Autenti w realizacji projektów HR na rzecz klientów platformy, i jakie wyzwania udało się przezwyciężyć?