Magdalena Matysiak

Junior Associate

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Należy do Zespołu Cloud.

Specjalizuje się w regulacjach związanych z outsourcingiem usług IT w sektorze regulowanym i wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej, w szczególności przez podmioty z sektora finansowego.

Doświadczenie i wykształcenie

Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Bankowego w roku akademickim 2020/21, wraz z którym organizowała wiele spotkań z zakresu prawa bankowego, a także cloud computingu czy zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym.

Organizatorka 11. i 12. edycji Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018-2020.

Pełniła także funkcję członka Rady Samorządu Studentów WPiA UW oraz reprezentowała studentów w Radzie Wydziału w latach 2018-2020.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie cloud computingu oraz
outsourcingu w sektorze regulowanym.