FinTech Expert

Technologia i dane w praktyce instytucji finansowej

Zostań ekspertem w obszarze innowacji finansowych.

To pierwszy wspólny projekt edukacyjny połączonych kancelarii Rymarz Zdort i Maruta Wachta. Wśród prowadzących znajdą się m.in. partnerzy odpowiedzialni za praktykę regulacji finansowych i bankowych – Michał Kulesza i dr hab. Łukasz Gasiński.

Trzecie dziesięciolecie XXI wieku wymaga aktualizacji wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w sektorze krytycznym z perspektywy utrzymania bezpieczeństwa finansowego kraju, ale też będącego podstawowym motorem innowacji finansowych. Zrozumienie technologii w świetle obowiązującego prawa pozwala lepiej odnaleźć się w szeroko pojętym compliance IT. 

Dla kogo

Program nakierowany jest na zbudowanie i wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za rozwój innowacyjnych produktów i usług, jak i rozwiązań wewnętrznych w instytucjach finansowych, takich jak banki, krajowe oraz małe instytucje płatnicze czy dostawcy ICT, ale także zakłady ubezpieczeń i firmy inwestycyjne – nie tylko dla prawników, ale również dla praktyków.

Korzyści

Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę i kompetencje pozwalające na zrozumienie i wykorzystanie zależności, jakie występują pomiędzy różnymi obszarami w instytucji finansowej, które są niezbędne do budowania innowacyjnych produktów i usług z obszaru FinTech, InsurTech, RegTech w zgodzie z obecnymi, jak i przyszłymi aktami prawnymi i regulacjami. Przekazana wiedza będzie stanowiła istotną przewagę w dyskusjach z pozostałymi zespołami w instytucji, jak również pozwoli na zarządzanie projektami skupionymi wokół aktów prawa i nowych technologii.

Potężna dawka wiedzy

Blisko 40 godzin zajęć w ramach warsztatów i sesji Q&A.

Unikatowe kompetencje

To jedyny tak pogłębiony program edukacyjny na polskim rynku w zakresie FinTech.

Wyjątkowy networking

Uczestnictwo w programie to szansa na zbudowanie sieci kontaktów z ekspertami w branży.

Dedykowana platforma

Uczestnicy będą mieli dostęp do unikatowych materiałów edukacyjnych.

Certyfikat

Absolwenci będą dysponowali znakiem jakości w postaci certyfikatu.

Zamierzamy stworzyć ekosystem osób zainteresowanych branżą FinTech. W ramach cyklu przeprowadzimy spotkanie integracyjne. Umożliwimy wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów.

Michał Kulesza, Partner

Kadra

Program został opracowany i zrealizowany będzie pod kierownictwem Michała Kuleszy, prof. Łukasza Gasińskiego oraz dr Michała Nowakowskiego.

Michał Kulesza Michał Kulesza Partner
Dr hab. Łukasz Gasiński Dr hab. Łukasz Gasiński Partner
Dr Michał Nowakowski Dr Michał Nowakowski Counsel

Wszyscy trenerzy to osoby posiadające bogate doświadczenie w zakresie wspierania procesów budowania organizacji w duchu innowacji i efektywnego wykorzystania danych. Nasi eksperci brali udział w licznych implementacjach aktów prawnych i regulacji w takich obszarach jak chmura obliczeniowa, usługi płatnicze (PSD2), outsourcing, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) czy ryzyko operacyjne i zarządzanie danymi. Posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i niezbędne doświadczenie praktyczne. Pracowali zarówno w instytucjach finansowych, jak i w konsultingu, a także uczestniczyli w licznych procesach legislacyjnych. Potrafią przekazywać wiedzę w sposób jasny i zrozumiały.

Program

W trakcie programu przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z budowaniem instytucji opartej o technologie, takie jak uczenie maszynowe, biometria, chmura obliczeniowa czy big data. W jego trakcie pokryte zostaną m.in. kwestie związane ze wdrożeniem nowych aktów prawnych i regulacji, jak i budowaniem kultury dla instytucji typu data-driven.

Cykl podzielony jest na poniższe moduły i rozpocznie się on 2 marca 2023 r. Po każdym module zaplanowana jest godzinna sesja Q&A.

02.03.23 r. | Moduł I – Wprowadzenie
 1. Wstęp do innowacji finansowych – status quo i przyszłość:
  1. Zarys prawno-regulacyjny.
  2. Strategia dla cyfrowych finansów (UE).
  3. Strategia dla danych (UE).
  4. Nowe technologie w finansach – zarys.
  5. Platformizacja usług finansowych.
  6. Podejście organów międzynarodowych i regulatorów.
 2. Fundamenty instytucji opartej o innowacyjność i dane:
  1. Model tradycyjny versus model 2030.
  2. Budowanie strategii instytucji finansowej.
  3. Zarządzanie projektami ICT z perspektywy regulacji krajowych i unijnych.
  4. Wpływ nowych aktów prawnych na zarządzanie instytucją finansową.
16.03.23 r. | Moduł II – Ład korporacyjny, dokumentacja wewnętrzna
 1. Ład korporacyjny a innowacyjność – jak podejść do rozwiązań organizacyjnych i technicznych:
  1. Ład korporacyjny dziś i jutro – podejście regulatorów w Polsce i w Unii Europejskiej.
  2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ICT.
  3. Kultura typu data-driven – sztuczna inteligencja a ochrona danych.
 2. Budowanie produktów i usług cyfrowych z perspektywy prawa i regulacji:
  1. Znaczenie zasady proporcjonalności oraz podejścia opartego na ryzyku.
  2. Znaczenie danych – koncepcja data mesh oraz data as a product a RODO.
  3. Wytyczne organów krajowych i unijnych w zakresie budowania produktów.
  4. RegTech.
 3. Dokumentacja wewnętrzna w instytucji finansowej:
  1. Jak pogodzić UX z wymogami prawnymi i regulacyjnymi?
  2. Dobry regulamin – tzn. jaki?
 4. Blok szczegółowy – jak dobrze przygotować się do uzyskania zezwolenia lub zmiany statutu:
  1. Procesy licencyjne i „statutowe” w Polsce.
  2. Jak wygląda dobry wniosek – przykład małej instytucji płatniczej.
  3. Więcej czy mniej?
  4. Na co zwraca uwagę regulator?
30.03.23 r. | Moduł III – AML
 1. Blok szczegółowy – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
  1. Status quo.
  2. Nadchodzące zmiany – w tym AML Package.
  3. Nowe technologie a AML – gdzie potencjał?
  4. Zdalny onboarding klienta.
  5. Relacje korespondenckie i de-risking.
  6. Rola AMLRO i rozwiązania organizacyjne.
  7. Przykład Hong Kongu – use case.
06.04.23 r. | Moduł IV – Innowacje finansowe: usługi płatnicze oraz AI
 1. Blok szczegółowy – sztuczna inteligencja i dane:
  1. Status quo – PSD2 i RODO.
  2. Przyszłość – PSD3 i otwarte finanse oraz projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.
  3. Produkty oparte o dane.
  4. Jak z perspektywy prawno-regulacyjnej zarządzać danymi na potrzeby produktów cyfrowych.
  5. Wymiana danych poufnych.
20.04.23 r. | Moduł V – Compliance IT w sektorze finansowym
 1. Blok szczegółowy – outsourcing usług informatycznych, w tym outsourcing chmurowy:
  1. Zmiany regulacyjne w zakresie outsourcingu – warzywniak ustawodawczy.
  2. Wykorzystanie outsourcingu w sektorze w kontekście obecnych i nowych regulacji.
  3. Niezbędne procedury i procesy w zakresie zgodności outsourcingu.
 1. Blok szczegółowy – DORA i cyberbezpieczeństwo:
  1. Status quo.
  2. Najbliższa przyszłość – DORA, NIS2 i cyber resilience.
  3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ICT:
   • UE;
   • Polska (rekomendacja D i inne);
   • Komunikat UKNF.
 1. Analizy ryzyka:
  1. Co zmienić w nowej rzeczywistości?
  2. Jak skorzystać z obecnych polityk/procedur?
  3. Jak przeprowadzić odpowiednią analizę ryzyka outsourcingu?
 2. Bieżący compliance i zarządzanie ryzykami prawnymi w outsourcingu – monitorowanie umów i utrzymanie zgodności z prawem.
11.05.23 r. | Moduł VI – Kontrakty IT w sektorze finansowym
 1. Blok szczegółowy – outsourcing a kontrakt: jak przygotować dobrą umowę?
  1. Polityka zakupowa i zarządzanie dostawcami w świetle wymogów prawnych.
  2. Co powinna uwzględniać umowa IT?
  3. Dobre praktyki dotyczące tworzenia umów IT.
  4. Co warto negocjować? Jak prowadzić negocjacje? Jak uzgadniać i zawierać umowy adhezyjne?
  5. Realizacja umów IT, mitygacja bieżących ryzyk. Jak unikać sporu?
  6. Wpływ przyszłych regulacji na umowy IT.
25.05.23 r. | Moduł VII – Rynek krypto
 1. Kryptoaktywa, waluty wirtualne i CBDC:
  1. Status quo – Polska i świat.
  2. MiCA i DLT Pilot Programme.
  3. Waluty wirtualne w ustawie o AML/CFT oraz Rozporządzeniu 2015/847.
  4. Jak wykorzystać istniejące rozwiązania (Innovation Hub, Blockchain Sandbox) do budowania produktów godnych zaufania?
  5. Przejrzystość kluczem do sukcesu.
  6. Ustawa o usługach płatniczych a tokeny.
08.06.23 r. | Wręczenie certyfikatów i spotkanie podsumowujące

Popołudniowe stacjonarne spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać ze sobą na żywo i wymienić się doświadczeniami przy kieliszku wina.

Informacje organizacyjne

Program realizowany będzie w terminie od marca do czerwca 2023 r. Zajęcia odbywać się będą online w języku polskim w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie Zoom. Dostęp do dedykowanej platformy będzie nadany w dniu rozpoczęcia programu. Program realizowany przez Maruta Consulting sp. z o.o. przy merytorycznym wsparciu kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Koszt udziału i rejestracja 

W związku z ideą zakładającą interakcję uczestników z prowadzącymi liczba miejsc jest ograniczona. Koszt udziału wynosi 4.900 PLN netto przy zapisie do 31 stycznia 2023 r., a po tym terminie 5.900 PLN netto. Termin zapisów upływa 24 lutego 2023 r.

Zapisy są dostępne w poniższym formularzu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na:

Formularz