Wspieramy Ukrainę w ich wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej

Ukrainę wspieraliśmy, wspieramy i wspierać będziemy. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przejść od mówienia o obronie Ukrainy do mówienia o jej odbudowie. Wtedy, w zakresie, w którym będziemy mogli pomóc, będziemy na miejscu.

Prawnicy naszej kancelarii Marcin Maruta, Zbigniew OkońRoman Bieda pro bono opracowali dla ukraińskiego rządu odpowiedzi na pytania w zawarte w kwestionariuszu Komisji Europejskiej, mającym ocenić stan przygotowań Ukrainy do członkostwa w UE. Nasze zaangażowanie dotyczyło części kwestionariusza poświęconej własności intelektualnej.

Projekt był przy tym niezwykle ciekawy. Zazwyczaj prawem UE interesujemy się o tyle, o ile dokonujemy prounijnej wykładni prawa polskiego. Postrzegamy go więc przez pryzmat polskiego prawa. Tu trzeba było zmienić punkt widzenia i spojrzeć na obcy system prawny z perspektywy prawa UE. A prawo ukraińskie, dopóty realizuje cele prawodawcy unijnego, może posługiwać się innymi konstrukcjami i realizować cele prawodawcy unijnego w inny sposób, niż prawo polskie, niemieckie czy francuskie.