Zespół Prawa Zamówień Publicznych

Łączymy znajomość prawa zamówień publicznych z wiedzą m.in. w zakresie nowych technologii, infrastruktury czy obronności. Od lat wspieramy transformację cyfrową, uczestnicząc w największych i najbardziej skomplikowanych projektach zamówień branży IT. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne w procesie postępowania zakupowego. Dostarczamy konkretne rozwiązania uwzględniające specyfikę działalności klienta.

Kim jesteśmy

Jesteśmy liderami w dziedzinie zamówień publicznych w branży IT i pozostałych naszych specjalizacjach. Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w pracy zarówno z zamawiającymi, jak i wykonawcami, które pozwoliło nam na zdobycie unikatowego know-how uwzględniającego perspektywę obu stron. Jesteśmy autorami publikacji naukowych, organizatorami konferencji, szkoleń i warsztatów oraz współtwórcami regulacji prawnych i rekomendacji. Stale współpracujemy z Urzędem Zamówień Publicznych.

Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie zamówień publicznych w branżach takich jak: IT, obronność, infrastruktura, energetyka, medycyna i farmacja czy gospodarka komunalna.

Co robimy

Dzięki dogłębnej znajomości branż wymienionych w naszych specjalizacjach jesteśmy w stanie proponować optymalne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb i uwzględniające realia rynkowe:

 • wspieramy zamawiających przy organizacji i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • wspieramy wykonawców w przygotowaniu i złożeniu oferty,
 • opracowujemy dokumentację przetargową,
 • reprezentujemy klientów przed KIO oraz Sądem Okręgowym,
 • prowadzimy komunikację w imieniu klienta,
 • udzielamy wsparcia prawnego na etapie realizacji umowy (m.in. negocjowanie zmian w umowie, waloryzacja wynagrodzeń),
 • doradzamy zamawiającym w zakresie stosowania PZP.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • audyty zamówień publicznych i raporty z realizacji,
 • opracowania modeli zakupowych dla zamawiających,
 • realizację zamówień publicznych w metodyce Agile,
 • szkolenia z prawa zamówień publicznych uwzględniające specyfikę działalności klienta.

Nasze rozwiązania kierujemy do: zamawiających klasycznych, zamawiających sektorowych, zamawiających obronnościowych, wykonawców z różnych branż.

Nasz zespół

Zespół tworzą eksperci w dziedzinie zamówień publicznych z wiedzą biznesową w zakresie wymienionych specjalizacji.

 

Liderem zespołu jest Bartłomiej Wachta, wielokrotnie wyróżniany w rankingach krajowych i międzynarodowych, takich jak Chambers Europe, Legal 500 oraz rankingu „Rzeczpospolitej” z tytułami lidera, „leading individual” w zakresie prawa zamówień publicznych oraz najlepszego prawnika w dziedzinie (w latach 2016, 2017 i 2018). Jest także współtwórcą obecnych kodyfikacji prawnych w obszarze prawa zamówień publicznych.

Od kilkunastu lat reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze kontraktów IT zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Nasze projekty

Braliśmy udział w wielu projektach o strategicznym znaczeniu dla naszych klientów, m.in.:

 • wspieraliśmy konsorcjum CEVA na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowaniach odwoławczych i skargowych przed KIO oraz przed Sądem Okręgowym – sprawa zakończyła się podpisaniem umowy o wartości ponad 85 mln zł,
 • współtworzyliśmy rekomendacje w zakresie wzorcowych klauzul umownych dla administracji publicznej,
 • opiniowaliśmy możliwość wdrożenia metodyki Agile w zamówieniach publicznych,
 • badaliśmy możliwość wdrożenia G-Cloud w zamówieniach publicznych w Polsce,
 • współtworzyliśmy rekomendacje dotyczące nabywania sprzętu i oprogramowania IT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych.

Skontaktuj się z liderem zespołu Bartłomiejem Wachtą i skorzystaj z kompleksowego wsparcia.

 

e-mail: bwachta@maruta.pl