Zespół Cloud

Specjalizujemy się w technologiach chmurowych. Zajmujemy się wsparciem prawnym i organizacyjnym firm wykorzystujących chmury obliczeniowe. Pomagamy w przeprowadzaniu transformacji cyfrowych oraz przygotowujemy kontrakty IT spełniające założenia metodyk agile.

Kim jesteśmy

Jesteśmy najliczniejszym zespołem chmurowym wśród polskich (a być może też europejskich) kancelarii, co pozwala nam realizować największe projekty na rynku. Dzięki bogatemu doświadczeniu swobodnie poruszamy się w tej materii. Oprócz najwyższego poziomu wiedzy prawniczej znamy i rozumiemy technologię chmury. Potrafimy wdrożyć ją nawet w niezwykle skomplikowanym otoczeniu regulacyjnym sektora finansowego.

Negocjowaliśmy umowy partnerskie pomiędzy Operatorem Chmury Krajowej a Microsoft. Realizowaliśmy największe w regionie kontrakty dotyczące rozwiązań Google. Uczestniczyliśmy w negocjacjach, w wyniku których powstają w Polsce regiony Google i Microsoftu. Wspieraliśmy banki i towarzystwa ubezpieczeniowe we wdrażaniu procedur dotyczących chmury, przygotowywaliśmy też wszystkie rodzaje niezbędnej dokumentacji. Uzyskaliśmy zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wdrożenie usług Google G Suite, zakwalifikowanych jako tzw. outsourcing zagraniczny zgodnie z art. 6d Prawa bankowego.

Co robimy

  • Pomagamy wdrażać wymagania KNF w organizacji, gwarantując spełnienie wszystkich wymagań
  • Wspieramy w nabywaniu rozwiązań chmurowych w różnych modelach ( IaaS, SaaS, PaaS) weryfikując umowy oraz przeprowadzając analizę ryzyka prawnego i kontraktowego
  • Pomagamy utrzymać zgodność z wymogami regulacyjnymi, oferując usługi stałego wsparcia służące zapewnieniu możliwości wykazania zgodności przez klienta
  • Organizujemy szkolenia i warsztaty dla personelu i interesariuszy klientów
  • Tworzymy analizy skutków licencyjnych, finansowych oraz prawnych w wypadku migracji danych do rozwiązań chmurowych

W 2020 r. nasz zespół zrealizował 55 wdrożeń usług chmury obliczeniowej, 31 projektów kompleksowego wsparcia w migracji organizacji do chmury oraz 5 audytów poprawności wdrożeń chmurowych. To łącznie 91 projektów w zakresie chmury obliczeniowej. Mamy w tym obszarze unikatowe na polskim rynku doświadczenie: Projekty chmurowe 2020.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie nie tylko w obszarze formalno-prawnym, ale również w odniesieniu do kwestii technologicznych i organizacyjnych. Potrafimy działać zwinnie, realizując w pierwszej kolejności kwestie kluczowe z punktu widzenia organu nadzorczego.

Skontaktuj się z koordynatorem Zespołu Michałem Kuleszą i poznaj szczegóły współpracy.

 

e-mail: mkulesz@maruta.pl