Marcin Cwener

Senior Associate

Adwokat, należy do Zespołu RODO. Wykłada na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu na kierunku inspektor ochrony danych i MBA. Doświadczony trener i audytor. Autor licznych publikacji nt. ochrony danych osobowych i RODO. Członek Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych.

Doświadczenie i wykształcenie

Absolwent WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od ponad 10 lat zajmuje się ochroną danych osobowych – jest inspektorem ochrony danych i odpowiada za wdrożenia i utrzymanie zgodności RODO w największych podmiotach w branży energetycznej, w branży produkcyjnej i jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Brał udział w wielu prestiżowych projektach w obszarze ubezpieczeń należności i wywiadowni gospodarczych, a także dla branży telekomunikacyjnej i HR. Jest audytorem wewnętrznym ISO 27001. Pracuje zgodnie z metodologią Agile.

Były pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. W latach 2013-2017 ekspert ds. ochrony danych osobowych w jednej z wiodących firm konsultingowych w Warszawie. Przez kilka lat pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z branży finansowej, handlowej i produkcyjnej.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie ochrony danych
osobowych i ochrony informacji.