Jakub Krysa

Counsel

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autor i współautor licznych prac naukowych i popularnonaukowych. Rekomendowany w rankingu Legal500 w obszarze „Public Procurement”. Nominowany do nagrody „Lwy Koźmińskiego” w kategorii: prawnik.

 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym, a także w rozwiązywaniu sporów. Współpracuje z branżami IT, infrastruktury, obronności, energetyki, medycyny oraz smart cites.

Doświadczenie i wykształcenie

Wspierał ARiMR w przetargach na rozwój i utrzymanie kluczowych systemów IT (SIA i OFSA). Współpracował z ZUS w przetargu na rozwój największego systemu IT w Polsce (KSI). Pomagał zagranicznemu wykonawcy w przetargu z obszaru smart cities na budowę i utrzymanie inteligentnego systemu poboru opłat i informacji pasażerskiej w woj. pomorskim. Wspierał wykonawcę w przetargu na świadczenie kompleksowych usług celno-spedycyjnych dla Inspektoratu Uzbrojenia. Współtworzył raport dla Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący wdrożenia modelu G-Cloud w Polsce oraz raport dla CPPC dotyczący sposobów wykorzystania metodyk Agile w zamówieniach publicznych.

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universidad de Sevilla w Hiszpanii oraz Pontificia Universidad Católica w Peru. W 2017 obronił doktorat z prawa z wyróżnieniem w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej pracy wykorzystuje metodyki Agile. Biegle posługuje się językami angielskim i hiszpańskim.

Wybrane artykuły Jakuba Krysy

Manipulowanie składnikami cen. Jak daleko sięga swoboda wykonawcy przy sporządzaniu oferty?
Udzielanie zamówień z wyłączeniem stosowania PZP
Zasada efektywności w nowej ustawie PZP

Jakub Krysa

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa zamówień publicznych, w szczególności sektora obronności.