Damian Bielecki

Senior Associate

Magister prawa Akademii Leona Koźmińskiego z doświadczeniem we wspieraniu startupów, placówek medycznych, szeroko pojętym pośrednictwie (nieruchomości, ubezpieczeniowej, kredyty chwilówki) i szkolnictwie wyższym.

 

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych.

Doświadczenie i wykształcenie

Współpracownik Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”, gdzie wspiera startupy. Był członkiem zespołu zewnętrznego IOD zajmującego się obsługą ok. 80-100 placówek medycznych, które na bieżąco wspierał i audytował. Pełnił funkcję IOD w krajowych samorządach zawodowych. Tworzył opinię prawną dotyczącą zasad funkcjonowania medycznej platformy regionalnej w świetle przepisów dot. ochrony danych osobowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych. Posiada Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) oraz Certyfikat Toles Higher.

Wcześniej współpracownik PRA Group Polska jako członek zespołu inspektora ochrony danych, odpowiedzialny za wsparcie w dostosowaniu działań grupy do wymogów RODO oraz Data Protection Advisory Group, gdzie pełnił rolę konsultanta dla zewnętrznych spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych.