Bartosz Romanowski

Partner

Radca prawny, partner odpowiedzialny za praktykę Corpo i Legal Governance. Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem prawnym przedsiębiorstw. Odpowiadał za aspekty prawne działalności grup kapitałowych.

 

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym i gospodarczym.

Doświadczenie i wykształcenie

Pełnił funkcji Dyrektora ds. Prawnych Grupy Kapitałowej Agora. Był członkiem najwyższej kadry zarządzającej, kompleksowo wspierając Zarząd i poszczególne obszary biznesowe w zarządzaniu operacyjnym. Kierował polityką prawną, compliance (w tym zgodnością z RODO), wybranymi projektami biznesowymi i prawnymi oraz współpracą z kancelariami zewnętrznymi. W ramach swojej pracy w Agora S.A. był odpowiedzialny min. za funkcjonowanie kilkudziesięcioosobowego działu prawnego, wdrożenie RODO i systemu Compliance, opracowanie aspektów prawnych polityki zatrudniania, polityki obiegu informacji poufnych, a także zarządzanie obiegiem dokumentacji formalno-prawnej. Brał też udział w licznych transakcjach M&A, w tym nabyciu udziałów w spółce Eurozet Sp z. o.o.  

Wcześniej, w ramach pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej, był odpowiedzialny za koordynację międzynarodowych oraz lokalnych projektów restrukturyzacji korporacyjnej oraz wewnątrzkorporacyjnych finansowań. Świadczył też bieżącą obsługę prawną na rzecz największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UW. Skończył też studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstw.