Anna Olszewska

Senior Associate

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie dóbr osobistych.

Doświadczenie i wykształcenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Konsulacie Generalnym RP w Kolonii oraz w kancelarii butikowej. Absolwentka kursu Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia, członek Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej.

Wybrane artykuły Anny Olszewskiej

Wdrożenie w oparciu o maila. Czy mail może zmodyfikować umowę wdrożeniową?
Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy Twój dostawca systemu księgowego ma obowiązek dostarczyć aktualizację bez dodatkowych opłat
Kiedy kara umowna za opóźnienie wykonywania umowy jest rażąco wygórowana?

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, sporw sądowych i arbitrażowych oraz kontraktów IT.