Zespół AI Desk

Stosowanie sztucznej inteligencji wymaga zgodności z różnymi regulacjami prawnymi, w tym RODO, prawem własności intelektualnej, prawem konkurencji, prawem ochrony konsumentów, regulacjami sektorowymi (np. bankowość, ubezpieczenia, energetyka, farmacja, medycyna). Tworzymy pierwszy w Polsce zespół specjalistów dedykowany tematom związanym z wdrożeniem AI w organizacji.

Kim jesteśmy

Zespół AI Desk to pierwszy w Polsce zespół prawny, oferujący kompleksowe wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z regulacjami wdrożeniu rozwiązań bazujących na AI. Oprócz specjalistycznej wiedzy prawniczej łączy nas zrozumienie i pasja do zagadnień nowych technologii. Tworzymy interdyscyplinarny zespół ekspertów, który wspiera tworzenie, rozwój i wdrożenie systemów AI w organizacji. Wdrożenia sztucznej inteligencji rozpatrujemy m.in. pod kątem technologii, etyki czy praw człowieka.

Co robimy

Wspieramy prawnie na wszystkich etapach realizacji projektów:
  • analizy możliwości i uwarunkowań prawnych wdrażania AI w organizacji;
  • realizacji POC;
  • wdrożenia AI w organizacji, w tym pozyskania danych na potrzeby uczenia maszynowego;
  • eksploatacji i utrzymania systemów AI.
Strategia AI

Oferujemy wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego.

Warsztaty

Organizujemy dedykowane warsztaty dotyczące wdrażania i wykorzystania systemów AI:

  • strategiczne dla zarządów i liderów projektów transformacji cyfrowej;
  • specjalistyczne – techniczne, etyczne i prawne wyzwania AI.
Benchmarking

We współpracy ze spółką IDG przedstawiamy benchmarking organizacji klienta względem sektora i wybranych konkurentów.

Tworzenie, wdrożenie i utrzymanie

Wspieramy organizacje w zakresie tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu sztucznej inteligencji.

RODO AI

Doradzamy i zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych w organizacjach wykorzystujących systemy sztucznej inteligencji.

Zgodność z zasadami etyki oraz prawami człowieka

Oferujemy wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności systemów sztucznej inteligencji z zasadami etyki oraz prawami człowieka:

  • opracowanie programu zapewnienia zgodności wykorzystywanego w organizacji systemu AI z zasadami etyki i prawami człowieka;
  • szacowanie ryzyka związanego z naruszeniami zasad etyki i praw człowieka;
  • opracowanie propozycji rozwiązań i środków mających na celu minimalizację ryzyka oraz uniknięcie naruszenia praw człowieka i łamania norm etycznych;
  • audyt zgodności systemu AI z zasadami etyki i regulacjami dotyczącymi praw człowieka.
Odpowiedzialność za działanie AI

Wsparcie AI DESK obejmuje również wdrożenie kompleksowego programu, zmierzającego do ograniczenia odpowiedzialności organizacji (producenta, podmiotu wykorzystującego AI) za szkody spowodowane działaniem AI.

Patenty 

Dzięki współpracy z zespołem doświadczonych rzeczników patentowych wspieramy naszych Klientów między innymi w zakresie badania zdolności patentowej rozwiązań AI, patentowania rozwiązań AI, oceny ryzyka naruszenia patentów AI innych podmiotów.

Wycena rozwiązań sztucznej inteligencji

Dzięki współpracy z biegłymi z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych zapewniamy przeprowadzenie rzetelnej wyceny wartości rozwiązań i projektów AI (np. na potrzeby budowy strategii firmy, sprzedaży, sporów sądowych).

Finansowanie rozwiązań AI

Wspólnie z ekspertami od funduszy unijnych, programów krajowych i międzynarodowych oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków na tworzenie, rozwój i wdrażanie rozwiązań AI.

Wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji postrzegamy jako jeden z elementów procesu transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażające rozwiązania AI potrzebują wsparcia prawnego, technicznego, biznesowego i etycznego.

 

Oferujemy kompleksowe, modelowe rozwiązania sztucznej inteligencji proof-of-concept (POC). Stosowane przez AI DESK działania mogą też być inspiracją do szerszego wdrożenia dedykowanych rozwiązań AI.

 

Z naszych rozwiązań skorzystać mogą zarówno podmioty wdrażające systemy sztucznej inteligencji w organizacji, jak również producenci i dostawcy rozwiązań AI.

Przykładowe projekty

Privacy by design

Wsparcie prawne w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), na wszystkich etapach realizacji projektu.

Ethics by design

Wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z zasadami etyki oraz prawami człowieka na wszystkich etapach realizacji projektu.

Data governance

Wsparcie w zakresie pozyskania oraz zgodnego z prawem wykorzystania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby uczenia maszynowego.

Zarządzanie odpowiedzialnością

Wsparcie w zakresie ograniczenia odpowiedzialności organizacji za ewentualne szkody wyrządzone przez systemy AI.

Skontaktuj się z liderem Zespołu Romanem Biedą. Wspólnie dopasujemy rozwiązania, które pomogą we wdrożeniu i rozwoju AI w Twojej organizacji.

 

e-mail: rbieda@maruta.pl