Sukces Maruta Wachta w postępowaniu w sprawie skargi na decyzję PUODO

Miło nam poinformować, że prawnicy naszej Kancelarii z powodzeniem reprezentowali Klienta, międzynarodowy podmiot z branży finansowej w postępowaniu przed WSA w Warszawie.

Cieszymy się, że Sąd podzielił nasze argumenty i zwrócił uwagę na to jak ważne jest prawidłowe zebranie materiału dowodowego. Wszelkie ustalenia PUODO powinny zostać zrealizowane na etapie postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji, a nie np. w treści odpowiedzi na skargę. Na tym etapie nie ma miejsca na konwalidowanie wcześniej popełnionych błędów. Organ jest zobowiązany do wszechstronnego i precyzyjnego rozpoznania sprawy oraz dokładnego zbadania wszystkich okoliczności na których opiera swoje rozstrzygnięcie.

Marcin Cwener, Adwokat, Senior Associate

Zespół w składzie Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener i Tomasz Opar, przygotował skargę na decyzję Prezesa UODO, a następnie bronił interesów Klienta przed Sądem. Dzięki naszej pracy, udało się doprowadzić do uchylenia wadliwej decyzji Organu, a tym samym skutecznie zabezpieczyć interesy Klienta. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tym ciekawym postępowaniu, a przede wszystkim, że dostrzeżone przez nas uchybienia oraz wyprowadzona argumentacja została podzielona przez Sąd.

Ta sprawa pokazuje, jak ważne, z punktu widzenia prowadzenia postępowania administracyjnego, jest kompleksowe ustalenie stanu faktycznego i precyzyjna analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Czasami bowiem pominięcie nawet jednego niuansu czy też niewyjaśnienie niefortunnego sformułowania może zdecydować o wydaniu wadliwego rozstrzygnięcia.

Monika Gierałtowska-Karpowicz, Radczyni prawna, Senior Associate