Zwinne zamówienia publiczne

Rozwiązanie stworzone z myślą o zamawiających publicznych, sektorowych i obronnościowych. Zamawiający zdobywa wiedzę oraz narzędzia, które umożliwiają mu udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych (lub jednego wybranego zamówienia) w sposób zwinny, zgodny z metodyką agile.

Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej efektywności, elastyczności, aktualności i oszczędności kosztowej oraz zminimalizowanie ryzyk projektowych.

Wdrożenie rozwiązania obejmuje identyfikację problemów prawnych, organizacyjnych i technicznych, a następnie przeprowadzenie procesu transformacji Agile w ścisłej współpracy z zamawiającym (spotkania, konsultacje, korespondencja, telekonferencje, szkolenia). Proces ten może dotyczyć całej organizacji lub wybranej komórki organizacyjnej, np. działu zakupów.

Finalnie zamawiający otrzymuje zwinną dokumentację przetargową (SIWZ, umowa), stworzoną z myślą o konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Za realizację rozwiązania odpowiada Zespół PZP wspierany przez ekspertów od Agile. W jego skład wchodzą autorzy szeregu opracowań z zakresu wdrażania metodyk zwinnych w sektorze publicznym.

Specjaliści z Zespołu PZP są też organizatorami licznych konferencji, szkoleń i warsztatów nt. możliwości stosowania metodyk Agile w PZP.

Jako Kancelaria wielokrotnie wspieraliśmy zamawiających z sektora publicznego w projektowaniu zwinnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. w określeniu modelu postępowania, opracowaniu dokumentacji przetargowej z wykorzystaniem tzw. czynników zwinności) oraz w późniejszym zwinnym zarządzaniu i wykonywaniu umowy w tej sprawie.

Zwinne zamówienia

Skontaktuj się z nami, a nauczymy Cię udzielać i wykonywać zamówienia publiczne w sposób zwinny, zgodny z metodyką Agile.