Zarządzanie odpowiedzialnością w zakresie AI

Zgodnie z projektem rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, zasady odpowiedzialności tzw. operatora systemu sztucznej inteligencji uzależnione są od rodzaju wykorzystywanego systemu AI.

Projekt rozporządzenia przewiduje dwie kategorie systemów AI:

tzw. systemy sztucznej inteligencji obarczone wysokim ryzykiem – w tym przypadku, operator odpowiada za szkody wyrządzone przez AI na zasadzie ryzyka,

pozostałe systemy sztucznej inteligencji – w tym przypadku, operator odpowiada za szkody wyrządzone przez AI na zasadzie domniemania winy.

Niewątpliwie większość systemów AI wykorzystywanych w działalności biznesowej (np. do predykcji sprzedaży, predykcji awarii) należeć będzie do drugiej kategorii.

Co robimy

Proponujemy kompleksową usługę w zakresie ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez system AI, w tym:

  • doradztwo techniczne w zakresie wyboru właściwego systemu sztucznej inteligencji,
  • doradztwo techniczne i nadzór nad procesem wdrażania i uruchamiania systemu,
  • audyty techniczne systemów AI, 
  • wsparcie prawne w zakresie dokumentowanie i wykazywania działań zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dlaczego my

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem specjalistów kompleksowo wspierającym we wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Działalność w zakresie AI wymaga dużo więcej niż samej tylko wiedzy prawniczej. Dlatego zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie prawa, technologii i znajomości procesów biznesowych. Współpracujemy z Fundacją AI Law Tech, która uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie legislacyjnym. Jesteśmy także twórcami międzynarodowych studiów podyplomowych „prawo nowoczesnych technologii” realizowanych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zarządzanie odpowiedzialnością

Potrzebujesz wsparcia w zakresie zarządzania odpowiedzialnością w AI? Skontaktuj się z nami, a zapewnimy Ci
pomoc na najwyższym poziomie.