Wsparcie wykonania strategicznych umów

Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby strategiczny projekt naszego klienta zakończył się sukcesem. Pilnujemy zapisów umowy, na bieżąco gasimy wszystkie pożary, dbamy o to, żeby nie doprowadzić do powstania sporu. Zapewniamy naszemu klientowi poczucie kontroli i wspieramy w podejmowaniu kluczowych decyzji.

 

Dla kogo

 

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy realizują lub będą realizowani projekt o strategicznym znaczeniu dla ich organizacji. Gdy margines błędu jest minimalny, potrzeba know-how na styku prawa i nowych technologii, które zapewniamy.

Co robimy

W przypadku wykonywania umów, które obarczone są wysokim ryzykiem lub są̨ szczególnie ważne dla organizacji, doradzamy już̇ od dnia złożenia podpisu pod umową m.in.:

wspieramy bieżące wykonywanie postanowień́ umowy,

dbamy, aby procedury nie były nadużywane oraz aby od początku realizacji nie narastały ryzyka,

obsługujemy odbiory od strony formalnej i pomagamy dostrzec z wyprzedzeniem potencjalne zagrożenia.

Jak działamy

Najpierw tworzymy raport otwarcia, który zawiera katalog najważniejszych elementów projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich realizacji. Dbamy, żeby klient już od samego początku realizacji projektu miał poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których na bieżąco omawiamy pojawiające się wątpliwości i rozwiązujemy problemy. W razie potrzeby – służymy pomocą w aneksowaniu umów.

Dlaczego my

W branży IT działamy od przeszło …. lat. Widzieliśmy wiele projektów, które nie zostały zrealizowane, często przez brak kontroli prawnej nad projektem od samego początku. Znamy najczęstsze ryzyka, wiemy, gdzie są projektowe mielizny i tym samym umiemy uniknąć porażki.

Spory sądowe

Spory to nasza specjalność, a jedyną naszą strategią jest wygrana – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.