Zakup licencji na oprogramowanie

Wsparcie w przygotowaniu polityki zakupowej

Brak odpowiednio sformułowanej polityki zakupowej w zakresie oprogramowania naraża organizację na ponoszenie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów przy nabywaniu licencji na oprogramowanie. Wiąże się to zarówno z posiadaniem niewystarczającej liczby licencji (niedoszacowanie), jak i z nabywaniem ich nadmiarowej liczby (zamrażanie kapitału).

Niekiedy niepotrzebne koszty wynikają z nabycia licencji na oprogramowanie, którego funkcjonalności nie mają zastosowania do celu postawionego sobie przez organizację.

Posiadanie właściwej polityki zakupowej w zakresie licencji na oprogramowanie pozwala każdorazowo dobrać odpowiedni wolumen licencji pod kątem danego projektu, unikając niepotrzebnych wydatków oraz zamrażania kapitału. Jest to również dobra podstawa do weryfikacji swoich potrzeb oraz określenia strategii negocjacyjnej z potencjalnym dostawcą oprogramowania.

W ramach naszej usługi klient otrzymuje dokument formalny z polityką zakupową w zakresie oprogramowania oraz rekomendacje dotyczące zakupów i strategii negocjacyjnej z dostawcami koniecznego oprogramowania. Wskażemy także ewentualne obszary do zmiany w architekturze IT.

Nasi specjaliści pomogą w:

  • weryfikacji obowiązujących warunków licencyjnych;
  • analizie planowanej architektury IT (także pod kątem technicznym, jeśli będzie to konieczne);
  • określeniu faktycznych potrzeb klienta i realnego zapotrzebowania pod kątem licencji na oprogramowanie;
  • wyborze optymalnego modelu nabycia licencji na oprogramowanie.

Posiadamy unikalne doświadczenie, zbudowane na przestrzeni ponad 20 lat pracy z działami IT/ SAM/ zakupowymi. Dzięki znajomości polityk licencyjnych oraz sprzedażowych różnych producentów potrafimy dobrać optymalny model zakupowy pod kątem planowanej architektury IT dla danego rozwiązania. Mamy kontakt z największymi dostawcami oprogramowania, współpracujemy z doświadczonymi partnerami technologicznymi, specjalizującymi się w licencjach na oprogramowanie największych dostawców (m.in. Oracle, SAP, Microsoft).

Pomagaliśmy wielu klientom w formułowaniu polityki zakupowej na potrzeby konkretnych projektów. Skutecznie wspieraliśmy proces zakupowy w PKP Energetyka S.A., przygotowując dla tej organizacji optymalny model nabycia licencji na oprogramowanie Microsoft. Dzięki naszej współpracy udało się wybrać oprogramowanie konieczne do realizacji założeń biznesowych oraz określić możliwie najefektywniejszą strategię negocjacji.

Zakup licencji

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zaoszczędzić istotne środki,
które bez sformułowanej polityki zakupowej są tracone
w wyniku zakupu zbędnych licencji lub niedoszacowania
faktycznego zapotrzebowania.