Wsparcie prawne w zakresie tworzenia, wdrożenia i utrzymania AI

Stworzyliśmy rozwiązanie z myślą zarówno o twórcach systemów opartych na AI, jak i o podmiotach, które wdrażają lub planują wdrożenie sztucznej inteligencji w swojej organizacji. Do tematu podchodzimy kompleksowo i interdyscyplinarnie.

Co robimy

Wspieramy prawnie dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji

W zakresie usług prawnych dla twórców i dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji oferujemy między innymi:

 • doradztwo oraz kompleksową weryfikację prawną możliwości i uwarunkowań rozwoju i wykorzystania danego rozwiązania AI, w tym w zakresie:
  • praw konsumenta,
  • ochrony danych osobowych
  • odpowiedzialności odszkodowawcze
  • prawa konkurencji
  • prawa człowieka i zasad etyki
 • doradztwo i wsparcie prawne w zakresie pozyskania i wykorzystania danych na potrzeby uczenia maszynowego, w tym:
  • pozyskania danych na potrzeby uczenia modeli AI z zasobów publicznych (re-use),
  • wykorzystania technik TDM dla potrzeb pozyskania danych z utworów, przedmiotów praw pokrewnych  i baz danych (np. wykorzystania artykułów, tekstów,  filmów na potrzeby uczenia maszynowego),
  • wymiany danych pomiędzy przedsiębiorcami, udziału w „składnicach danych”.
 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przygotowania, weryfikacji i negocjacji umów i regulaminów dotyczących rozwiązań AI, w tym:
  • umów i regulaminów usług będących podstawą udostępnienia rozwiązań AI użytkownikiem, w tym w modelu SaaS,
  • umów na wdrożenie rozwiązań AI w przedsiębiorstwie klienta (metodyka AGILE,
  • umów dotyczących transferu i wykorzystania danych nieosobowych,  wymiany danych, udziału w „składnicach danych”,
  • umów licencji na korzystanie z zbiorów danych (baz danych) na potrzeby uczenia maszynowego, w tym zbiorów danych udostępnionych na licencjach creative commmons, open source,
  • umów licencji na wykorzystania modeli AI i skryptów, w tym możliwości wykorzystania do danego projektu licencjach open -source.
 • wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z zasadami etyki oraz prawami człowieka, na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • ocenę ryzyka związanego z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji (np. dla potrzeb kwalifikacji systemu AI i ustalenia zakresu obowiązków producenta),
 • wsparcie prawne dla tzw. Przedstawiciela ds. odpowiedzialności w zakresie sztucznej inteligencji,
 • ochrona patentowa tworzonych rozwiązań AI,
 • wycenę projektów AI, w tym dla potrzeb sporów sądowych, optymalizacji podatkowej (LINK do Podatków),
 • obrona przed roszczeniami dotyczącymi szkód wyrządzonych przez system sztucznej inteligencji,
 • Wsparcie wykonawców w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie systemów sztucznej inteligencji (weryfikacja dokumentów, przygotowanie środków ochrony prawnej, wsparcie w sporach itp.).

Wspieramy w zakresie doboru, wdrożenia i utrzymania systemu sztucznej inteligencji w organizacji.

Nasze usługi obejmują wsparcie na każdym etapie realizacji projektu: analizy, PoC, wdrożenia, utrzymania.

W ramach fazy Analizy oferujemy między innymi:

 • kompleksowe doradztwo i wsparcie (biznesowe, techniczne, prawne) w zakresie możliwości i uwarunkowań wdrożenia i wykorzystania danego rozwiązania AI w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie:
  • praw konsumenta,
  • ochrony danych osobowych
  • odpowiedzialności odszkodowawcze
  • prawa konkurencji
  • prawa człowieka i zasad etyki
 • doradztwo i wsparcie w zakresie prawne w zakresie pozyskania i wykorzystania posiadanych przez organizację danych na potrzeby uczenia maszynowego oraz pozyskania danych z zewnętrznych zasobów, w tym:
  • wykorzystania technik TDM dla potrzeb pozyskania danych z utworów, przedmiotów praw pokrewnych i baz danych (np. wykorzystania artykułów, tekstów, filmów na potrzeby uczenia maszynowego),
  • wymiany danych pomiędzy przedsiębiorcami, udziału w „składnicach danych”,
  • pozyskania danych na potrzeby uczenia modeli AI z zasobów publicznych (re-use),
  • możliwości wykorzystania posiadanych baz danych (osobowych/nieosobowych),
 • doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskania odpowiedniego środowiska Cloud Computing umożliwiającego wdrożenie rozwiązania AI (analiza techniczna, biznesowa, wsparcie prawne).
 • doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie doboru odpowiedniego systemu sztucznej inteligencji, ograniczająca ryzyka odpowiedzialności odszkodowanej za szkody wyrządzone przez system (link). 
 • doradztwo i weryfikacja prawna możliwości wykorzystania określonych modeli AI i skryptów na potrzeby realizacji projektu,
 • ocena ryzyka prawnego związanego z ewentualnym naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym patentów innych podmiotów.

W ramach fazy PoC oferujemy między innymi:

 • propozycje rozwiązań AI  (PoC),
 • ocenę i dobór rozwiązania AI (PoC),
 • przygotowanie i negocjowanie umów na wdrożenie PoC,
 • wsparcie zarządzania projektem wdrożenia PoC .

W ramach fazy wdrożenia AI oferujemy między innymi:

 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przygotowania, weryfikacji i negocjacji umów dotyczących wdrożenia systemów AI, w tym:
  • umów na wdrożenie rozwiązań AI w przedsiębiorstwie,
  • umów dotyczących transferu i wykorzystania danych nieosobowych,  wymiany danych, udziału w „składnicach danych”,
  • umów licencji na korzystanie z zbiorów danych (baz danych) na potrzeby uczenia maszynowego, w tym zbiorów danych udostępnionych na licencjach creative commmons, open source,
  • umów licencji na wykorzystania modeli AI.
 • zarządzanie projektem wdrożenia rozwiązań AI,
 • sporządzanie umów i regulaminów w zakresie udostępnienia systemu AI użytkownikom końcowym, w tym umów SaaS.

Przez cały okres realizacji projektu wspieramy klientów w realizacji zasad:

 • Privacy by design – wsparcie prawne w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), na wszystkich etapach realizacji projektu.
 • Ethic by design  –  wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z zasadami etyki oraz prawami człowieka, na wszystkich etapach realizacji projektu.

Dlaczego my

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem specjalistów kompleksowo wspierającym we wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Działalność w zakresie AI wymaga dużo więcej niż samej tylko wiedzy prawniczej. Dlatego zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie prawa, technologii i znajomości procesów biznesowych. Współpracujemy z Fundacją AI Law Tech, która uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie legislacyjnym. Jesteśmy także twórcami międzynarodowych studiów podyplomowych „prawo nowoczesnych technologii” realizowanych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wsparcie prawne

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu sztucznej inteligencji w swojej organizacji – skontaktuj się z nami!