Wewnętrzne śledztwa podmiotów gospodarczych

(forencis)

Nasza usługa odpowiada na pojawiające się coraz częścią u podmiotów gospodarczy czy publicznych nieuczciwe, czy wręcz kryminalne działania pracowników na szkodę tych podmiotów. Czyny te niejednokrotnie popełniane są przy współudziale pracowników dotychczasowych kontrahentów naszych klientów. Głównym celem naszych działań jest zabezpieczenie interesów klienta, utrzymanie w poufności zaistniałych zdarzeń oraz podjęcie działań zapewniających maksymalną efektywność.

Co robimy

W ramach tego rozwiązania:

  • przygotowujemy szczegółowy plan działania w związku z zaistniałym zdarzeniem uwzględniający przede wszystkim interesy klienta. Nie zawsze jest to złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
  • weryfikujemy zaistniały stan w ramach czynności prowadzonych wewnątrz organizacji;
  • realizujemy działania chroniące interes klienta, w tym prowadzimy rozmowy ugodowe, inicjujemy stosowne postępowania cywilne, karne czy administracyjne.

Jak działamy

W ramach tego rozwiązania skupiamy się na sprawnej analizie sprawy, zabezpieczeniu dowodów oraz przygotowaniu rekomendacji co do dalszych działań. Niejednokrotnie prowadzone przez nas działania kończą się złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź wytoczeniem pozwów. Właściwe przeprowadzenie tego procesu ma również wymiar prewencji ogólnej wśród załogi tego podmiotu.

Dlaczego my

Nasz zespół na przestrzeni ponad 10 lat wielokrotnie wspierał klientów w prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Pozwoliły one na naprawienie szkód wywołanych działaniem pracowników i uświadomiły ich o prawnokarnych konsekwencjach popełnionych czynów.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej związanej przede wszystkim z przestępstwami przeciwko ochronie informacji (w tym cyberprzestępstw), przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowych w obrocie cywilnoprawnym.

Śledztwa wewnętrzne

Skontaktuj się z nami, a zabezpieczymy Twoje interesy oraz utrzymamy w poufności zaistniałe zdarzenia.