Warsztaty AI

Tworzenie i wdrażanie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji wymaga szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy. Tworzymy pierwszy w Polsce Zespół AI Desk i od lat prowadzimy edukację w tym zakresie. Stworzyliśmy rozwiązanie, w ramach którego dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Dla kogo

 

Warsztaty kierowane są zarówno do twórców sztucznej inteligencji, jak i podmiotów wdrażających te rozwiązania. W szczególności dla: liderów projektów transformacji cyfrowej, programistów i analityków danych w firmach tworzących lub wdrażających rozwiązania AI.

 

W ramach tego rozwiązania proponujemy organizację warsztatów w dwóch wariantach.

Warsztaty strategiczne dla zarządów i liderów projektów transformacji cyfrowej

Warsztat strategiczny jest ofertą dla osób zarządzających i liderów projektów, aby pomóc im przygotować się do przyspieszenia procesu wdrożenia rozwiązań AI i zwiększenia szans na jego sukces. Warsztat strategiczny oferuje szeroką perspektywę transformacji cyfrowej gospodarki i konkretnych branż oraz współzależności w cyfrowej gospodarce. 

Dzięki warsztatowi zarządzający: 

 • obniżą ryzyko podejmowanych decyzji,
 • zdobędą argumenty i nabiorą pewności w dyskusjach o projektach wykorzystujących technologię sztucznej inteligencji,
 • zdobędą wiedzę o nowych modelach biznesowych,
 • poznają konkretne przykłady firm zmieniających status quo w wybranych branżach, co może służyć jako źródło inspiracji w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania biznesowe,
 • uzyskają wiedzę potrzebną do umieszczenia projektów wdrożenia rozwiązań AI w szerszym kontekście zarządzania organizacją i zarządzania zmianą w organizacji,
 • poznają prawne i etyczne wyzwania procesu wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacji.  

Warsztaty strategiczne obejmują następujące moduły: 

Technologia

W przystępny sposób omawiamy technologię sztucznej inteligencji. Przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań AI (PoC) o różnych zastosowaniach, z branży klienta, mogących stanowić inspirację dla zarządów w podjęciu decyzji o wdrożeniu AI w organizacji.

Transformacja cyfrowa

Omawiamy szerszy kontekst wdrażania AI w organizacji. W tym ekonomiczne i społeczne perspektywy transformacji cyfrowej, zasady zarzadzania zmianą, zasady realizacji projektu wdrożenia AI w organizacji.

Prawo i etyka

Przedstawiamy uwarunkowania prawne wdrożenia AI organizacji, w tym zasady pozyskania i wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI, zasady ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez AI, wymagania dotyczące szacowania zapewnienia zgodności AI z zasadami etyki.

Brenchamrking

We współpracy z spółka IDG przedstawiamy brenchmarking organizacji Klienta względem sektora i wybranych konkurentów.

Warsztaty specjalistyczne

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy z określonego segmentu. Proponujemy następujące dedykowane warsztaty specjalistyczne:  

 • Prawne aspekty tworzenia, wdrażania i wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji – warsztaty przeznaczone są dla działów prawnych, kierowników projektów i managerów odpowiedzialnych za wdrożenia AI.  
 • Wykorzystanie danych dla potrzeb rozwoju i wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji.  
 • Etyka dla twórców rozwiązań sztucznej inteligencji  
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe oraz deep learning) 
 • Metody wizualizacji danych w środowisku interaktywnym 

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla programistów i analityków danych w firmach tworzących lub wdrażających rozwiązania AI.  

Dlaczego my

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem specjalistów kompleksowo wspierającym we wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Działalność w zakresie AI wymaga dużo więcej niż samej tylko wiedzy prawniczej. Dlatego zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie prawa, technologii i znajomości procesów biznesowych. Współpracujemy z Fundacją AI Law Tech, która uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie legislacyjnym. Jesteśmy także twórcami międzynarodowych studiów podyplomowych „prawo nowoczesnych technologii” realizowanych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Warsztaty AI

Na naszych warsztatach przekażemy Ci praktyczną, specjalistyczną wiedzę z określonego segmentu. Pomożemy Ci przygotować się do przyspieszenia procesu wdrożenia rozwiązań AI.