Usedsoft, Third Party Support

Obrót „używanym” oprogramowaniem niesie wiele korzyści zarówno dla sprzedającego, jak i dla nabywcy.

Dla sprzedawcy, jego zastosowanie oznacza przede wszystkim możliwość pozyskania dodatkowych środków ze sprzedaży oprogramowania, którymi może on zrekompensować część kosztów np. w przypadku migracji na rozwiązania chmurowe. Dla nabywcy zaś, „used soft” jest szansą na pozyskanie licencji na oprogramowanie tańszej niekiedy nawet o 70% w stosunku do ceny producenta.

Obrót „używanym” oprogramowaniem przez lata był jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa IT, które ostatecznie doczekało się swojego rozstrzygnięcia w formie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednoznacznie dopuszczającego możliwość stosowania tego modelu. Rozstrzygnięcie to daje dostęp do wielu potencjalnych korzyści, w uzyskaniu których chcemy pomóc naszym klientom.

Oferujemy wsparcie w postaci kompleksowej obsługi end-to-end procesu transakcyjnego, obejmujące między innymi:

  • Potwierdzenie legalności pochodzenia oprogramowania
  • Weryfikację dokumentów transakcyjnych
  • Wsparcie w negocjacjach

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii posiadających kompetencje w zakresie transakcji mających za przedmiot „used soft”. Posiadamy unikatowe doświadczenie w obsłudze tych transakcji, zarówno po stronie nabywców, jak i sprzedawców. Współpracujemy z wieloma podmiotami, także zagranicznymi, które profesjonalnie zajmują się pośrednictwem w zakresie sprzedaży „używanego” oprogramowania.

Z sukcesem wspieraliśmy naszych klientów w kilkunastu transakcjach dotyczących „używanego” oprogramowania. Kwoty transakcji dochodziły nawet do kilkuset tysięcy euro. Każdorazowo dla nabywcy zamknięcie takiej transakcji oznaczało oszczędność rzędu kilkuset tysięcy złotych w stosunku do ceny tego samego oprogramowania oferowanego bezpośrednio przez producenta.

Zakupy IT w modelu „used soft” współgrają świetnie z naszymi usługami optymalizacji licencyjnej oraz wsparciem w zakresie przygotowania polityki zakupowej, zwiększając oszczędności organizacji.

Usedsoft

Skorzystaj z naszych kompetencji w zakresie zakupu lub sprzedaży used-soft. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się o szczegółach.