Umowy powierzenia przetwarzania danych

Korzystanie z usług dostawców przetwarzających dane osobowe wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych. Trzeba wynegocjować i zawrzeć umowę dostosowaną do modelu współpracy i rodzaju usług. Istotny jest także sposób wyboru dostawcy oraz dokumentowania działań. Obowiązkiem administratora powierzającego dane do przetwarzania jest również stały nadzór nad procesem przetwarzania danych. Dostawca powinien zaś zadbać o to, by umowa powierzenia nie obciążała go nadmiernymi obowiązkami i nie określała w sposób niekorzystny zasad jego odpowiedzialności.

Ważne jest, by pamiętać, że administrator może korzystać wyłącznie z usług podmiotów spełniających wymogi RODO. Administrator musi starannie dobierać podmioty przetwarzające, te zaś powinny zrozumieć, że pełna zgodność z RODO stanowi dużą przewagę rynkową. Aby potwierdzić legalność przetwarzania, należy sporządzić umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dobrze napisana umowa nie tylko gwarantuje spełnienie wymogów formalnych, ale także zabezpiecza interesy stron, warto więc zadbać o najwyższy poziom merytoryczny jej treści. Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w kompleksowym przygotowaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W ramach naszej usługi:

Opracujemy wzory umów powierzenia dostosowane do potrzeb zleceniodawcy (administratora lub procesora danych osobowych).

Opracujemy procedurę wyboru dostawców wraz z ankietą oceny procesora.

Przeprowadzimy weryfikację zgodności z umową i wymogami RODO przetwarzania danych przez procesora.

Zapewnimy prawidłowy i zgodny z umową przebieg kontroli prowadzonej przez administratora.

Przeprowadzimy negocjacje treści umów powierzenia z kontrahentami.

W naszym zespole łączymy najwyższy poziom kompetencji prawniczych z dobrą znajomością działania biznesu i technologii, dzięki czemu możemy kompetentnie przygotowywać umowy nawet dla najbardziej złożonych procesów biznesowych.

Nasze umowy powierzenia są wykorzystywane w ogromnej liczbie organizacji: dawno już przekroczyliśmy liczbę 100 tysięcy zawartych umów powierzenia opartych o nasze wzory. Korzystają z nich wiodące na rynku korporacje, branża IT oraz podmioty publiczne najwyższego szczebla. Z powodzeniem znalazły zastosowanie także w firmach realizujących skomplikowane projekty chmurowe i transgraniczne.

Umowy powierzenia

Dobrze napisana umowa powierzenia zapewnia zgodność z obowiązującym prawem i chroni interes klienta, zabezpieczając przed odpowiedzialnością za potencjalne zaniedbania drugiej strony. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z najlepszych na rynku
umów powierzenia!