Udział w kontroli Prezesa UODO

Otrzymanie informacji o planowanej kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych może wywołać niepokój w organizacji, szczególnie jeśli ma przebiegać po raz pierwszy lub łączy się z podejrzeniem większego uchybienia normom RODO.

Po uzyskaniu informacji o planowanej kontroli każda chwila jest na wagę złota – trzeba potwierdzić, że w kontrolowanych obszarach wszystko dzieje się zgodnie z wymogami RODO. Odpowiednie przygotowanie do kontroli Prezesa UODO pozwala uniknąć stresu i ryzyka sankcji za naruszenie przepisów.

 

Zapewniamy pełne wsparcie prawne nie tylko w przygotowaniu do kontroli, lecz także w trakcie postępowania kontrolnego. Wspierając klientów, weryfikujemy prawidłowość przebiegu postępowania, zakres materiałów (dowodów) i informacji przekazywanych kontrolerom, dbamy o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Dzięki temu zwracamy uwagę na wszelkie uchybienia formalne – może mieć to kluczowe znaczenie w razie późniejszej potrzeby złożenia skargi na decyzję Prezesa UODO o zastosowaniu sankcji.

Nasze rozwiązanie jest adresowane zarówno do administratorów danych osobowych, jak i podmiotów przetwarzających dane. Nasz zespół pomoże Ci przygotować się do kontroli, weryfikując procedury zapewniające rozliczalność oraz wspierając Cię w trakcie całego procesu.

Nasze wsparcie obejmuje:

 • Przygotowanie organizacji do kontroli Prezesa UODO (audyt stanu zgodności z RODO, wdrożenie zmian wykrytych w trakcie audytu), w tym także po zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu kontroli
 • Warsztaty – symulacja kontroli Prezesa UODO.
 • Weryfikację dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
 • Weryfikację Rejestru Czynności Przetwarzania oraz Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania.
 • Weryfikację kluczowych umów powierzenia.
 • Audyt stron WWW.
 • Audyt newralgicznych procesów przetwarzania.
 • Weryfikację nadanych upoważnień do przetwarzania danych.
 • Wsparcie klienta w komunikacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem kontroli (wymiana pism, komunikacja telefoniczna, w razie obecności osobiste stawiennictwo w urzędzie).
 • Udział w charakterze pełnomocnika w czynnościach kontrolnych Prezesa UODO lub audycie prowadzonym przez kontrahenta.
 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.
 • Wsparcie we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.
 • Sprawne zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania kontrolnego.

Siłą naszego Zespołu, który wspiera klienta w razie kontroli Prezesa UODO, są unikalne i powszechnie uznane kompetencje w dziedzinie RODO. Uczestniczyliśmy w wielu kontrolach ze strony organu, zarówno działając na rzecz klientów, z którymi regularnie współpracujemy, jak i wspierając nowych klientów wyłącznie w tym zakresie. Współpracujemy z byłymi pracownikami UODO, co daje nam głębokie zrozumienie przebiegu kontroli oraz obszarów zainteresowania organu nadzorczego.

Kontrola Prezesa UODO

Skontaktuj się z Zespołem Ochrony Danych Osobowych i poznaj szczegóły współpracy z naszym w zakresie wparcia podczas
kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.