Legalność transferu danych osobowych poza EOG

Doradztwo w zakresie legalności transferu danych

Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wymaga zalegalizowania przesyłu danych, a brak takiej legalizacji stanowi naruszenie przepisów RODO. Prawidłowe uregulowanie zasad transferu stanowi kluczowe wyzwanie związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji. Posiadanie rozwiązań na najwyższym poziomie stanowi też dodatkowy atut wizerunkowy, podkreślający należytą dbałość o bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Bardzo wiele podmiotów będących częścią międzynarodowych korporacji spotyka się w swojej codziennej działalności z koniecznością przekazania (udostępnienia lub powierzenia) pewnych kategorii danych osobowych poza EOG – nawet korzystanie z grupowych systemów informatycznych korporacji z siedzibą poza EOG podpada pod reżim prawny RODO. 

W naszej pracy dbamy, aby transfery danych poza EOG naszych klientów odbywały się zgodnie z przepisami prawa. Pomogliśmy zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i przedsiębiorcom krajowym korzystającym z usług zagranicznych podmiotów. Mamy doświadczenie zarówno w transferach przy prostych usługach chmurowych, jak i przy skomplikowanych mechanizmach wielostopniowych powierzeń i udostępnień.

Bardzo chętnie włączymy się także w proces opracowywania Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR – binding corporate rules).

Doradztwo prawne

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie legalności transferu danych osobowych poza EOG.

W ramach usługi:
  • Wykonamy analizę zgodności z prawem istniejących transferów danych poza EOG w organizacji klienta.
  • Ustalimy podstawę prawną umożliwiającą legalizację transferów.
  • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentowali klienta w postępowaniu przed PUODO w celu uzyskania zezwolenia na transfer danych poza EOG.
  • Wesprzemy klienta w negocjacjach warunków przekazywania danych poza EOG.
  • Przygotujemy dokumentację niezbędną do legalizacji transferu na podstawie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji.
  • Opracujemy mapy transferów danych.
  • Ustalimy zasady powierzania i udostępniania danych w grupach kapitałowych.

Całość prac wykonujemy zdalnie. Niezbędne informacje pomiędzy stronami mogą być przekazywane w drodze telekonferencji. Taka organizacja pracy maksymalnie redukuje konieczne zaangażowanie zasobów organizacyjnych klienta.

Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w międzynarodowym środowisku. Rozumiemy zależności biznesowe i specyfikę współpracy w ramach grup kapitałowych. Wspieraliśmy skutecznie wielu klientów w przygotowaniu niezbędnych analiz dotyczących transferu danych poza EOG w oparciu o różne podstawy prawne.

Nasze wsparcie w zakresie legalności transferu danych osobowych poza EOG opiera się na najwyższym standardzie wiedzy prawniczej oraz wieloletnim doświadczeniu praktycznym, zdobytym w wyniku współpracy z podmiotami funkcjonującymi w ramach globalnych relacji.

Transfer danych

Nasze wieloletnie doświadczenie pomoże Ci legalnie transferować dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.