Szkolenia z ram prawnych cloud computingu

W dzisiejszych czasach cyfryzacja nie jest wyborem lecz obowiązkiem, a transformacja cyfrowa bardzo często oparta jest na wdrożeniu usług chmurowych. Jesteśmy liderem na rynku usług prawniczych w zakresie rozwiązań chmurowych. Przygotowaliśmy szkolenie, które pozwoli klientowi ustalić, jakie wymogi prawne powinien spełnić, aby bezpiecznie przejść do chmury i z niej korzystać.

 

Szkolenia będą także okazją do tego, by klient zorientował się, z którymi spośród regulacji prawnych powinien być zgodny z uwagi na swoje uwarunkowania biznesowe. Na przykład z perspektywy obsługiwanych przez niego podmiotów. 

Dla kogo

Podmioty sektora regulowanego (tj. banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa i fundusze inwestycyjne), a także inne duże organizacje, w tym takie, które współpracują z podmiotami regulowanymi, planujące wdrożenie rozwiązań chmurowych w swojej organizacji.

Co oferujemy

Szkolenie pozwoli klientom na identyfikację wymogów prawnych, z którymi należy być zgodnym oraz tych, które warto spełnić, aby wyeliminować potencjalne ryzyko biznesowe w przyszłości. Podstawę do przeprowadzenia szkoleń stanowić będą przede wszystkim wymagania regulacyjne zaprezentowane w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 roku oraz zawarte w innych regulacjach.

Szkolenie obejmuje również:

  • porównanie obecnego i dotychczasowego stanowiska organu nadzoru,
  • omówienie modeli kontraktowych największych dostawców usług chmurowych,
  • analizę zagadnień cywilnoprawnych,
  • prezentację kluczowych aspektów z zakresu cybersecurity i RODO w kontekście cloud computingu,
  • w zależności od wybranego przez klienta wariantu szkolenia, zespół może przygotować także plan przejścia do chmury, który pozwoli na zaplanowanie poszczególnych kroków, a tym samym zdefiniowanie wyzwań stojących przed organizacją.

Efektem przeprowadzonego szkolenia będzie zdobycie po stronie klienta niezbędnej wiedzy, która pozwoli na implementację rozwiązań chmurowych w organizacji.

Jak działamy

Stawiamy na komunikację

Współpracę zaczniemy od rozmowy z klientem i określenia zakresu szkolenia w odniesieniu od jego potrzeb biznesowych. Szkolenie będzie polegać na przekazaniu wiedzy pracownikom odpowiedzialnym po stronie klienta za proces przejścia do chmury. Tym samym zdobędą oni niezbędne umiejętności do zaplanowania takiego procesu w organizacji.

Dlaczego my

Mamy bogate doświadczenie. W 2020 r. zrealizowaliśmy 55 wdrożeń usług chmury obliczeniowej, 31 projektów kompleksowego wsparcia w migracji organizacji do chmury oraz 5 audytów poprawności wdrożeń chmurowych. To łącznie 91 projektów.

Nasze doradztwo jest kompleksowe. Obok wsparcia prawnego obejmuje ono także obszar technologiczny i organizacyjny, co sprawia, że klient, korzystając z usług kancelarii, znajdzie odpowiedź na wszystkie swoje pytania.

W zakresie usług prawnych dotyczących cloud computingu jesteśmy pierwszym wyborem na rynku. Nasze doświadczenie i unikatowe know-how stanowią o naszej przewadze.

Szkolenia – cloud computing

Szkolenia z ram prawnych cloud computingu może się okazać kluczowe w procesie transformacji cyfrowej – skontaktuj się z nami,
by dowiedzieć się więcej.