Szkoła RODO

Prowadzenie działalności zgodnie z wymogami RODO wymaga posiadania wysokich kompetencji. Wielu organizacjom brakuje specjalistów w tym obszarze, a dostępne na rynku kilkudniowe szkolenia nie są wystarczające.

Czym jest Szkoła RODO?

Szkoła RODO Kancelarii Maruta Wachta to unikalny sposób, aby szybko uzyskać kompleksową praktyczną wiedzę o ochronie danych osobowych. Pozwala uzyskać wyjątkowe kwalifikacje przyszłym i obecnie działającym:

Inspektorom Ochrony Danych Osobowych;

Koordynatorom ds. Ochrony Danych Osobowych;

Compliance Officerom;

prawnikom specjalizującym się w obszarze ochrony danych osobowych, w szczególności prawnikom wewnętrznym organizacji;

specjalistom ds. bezpieczeństwa zajmującym się ochroną danych osobowych.

Lista ta w żadnym wypadku nie ma charakteru wyłączającego – Szkoła RODO jest rozwiązaniem skierowanym do wszystkich, którzy chcą i potrzebują zdobyć praktyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych.

Szkoła RODO to cykl ośmiu całodniowych warsztatów praktycznych. Zajęcia prowadzą eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych, mający bogate doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu zgodności z RODO. Chętnie dzielą się oni swoją wiedzą, doświadczeniem, a także stosowanymi wzorcami dokumentów i narzędziami codziennej pracy.

Zobacz przykładowe materiały szkoleniowe z I edycji Szkoły RODO

Nauczymy Was m.in.:

  • Jak radzić sobie z audytami procesorów i cyklicznymi audytami własnej organizacji.
  • Jak wypełnić wymagane prawnie RCP i RKCP w przypadku nawet najbardziej skomplikowanych i nietypowych procesów.
  • Jak opracować i wdrożyć plan utrzymania zgodności z RODO.
  • Jak dokumentować analizę ryzyka.

Każdy problem przedstawiamy za pomocą praktycznych przykładów obrazujących wyzwania, z jakimi na co dzień mogą zetknąć się specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystkie zajęcia rozpoczynamy RODO HelpDeskiem: rozwiązujemy problemy i wątpliwości pojawiające się w pracy uczestników szkolenia oraz omawiamy najważniejsze bieżące trendy w praktyce stosowania RODO (orzecznictwo, decyzje i wytyczne Prezesa UODO).

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia ekspertami, dotyczącymi dowolnego aspektu prawa ochrony prywatności oraz zagadnień z nim powiązanych (m.in. e-commerce, e-privacy, cybersecurity, nowe technologie). Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz stosowanych przez naszą Kancelarię polityk i procedur z zakresu ochrony danych osobowych. Stanowią one know-how o wielkiej wartości, zbudowany w wyniku długoletniej pracy wiodących ekspertów w zakresie RODO.

Jesteśmy najlepszą Kancelarią w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych, dysponujemy największym zespołem specjalistów w tym zakresie. W ciągu ostatnich 2 lat zorganizowaliśmy już cztery edycje Szkoły RODO.

Opłata za udział w Szkole RODO dla klientów Kancelarii wynosi 5.900 PLN netto, a dla pozostałych uczestników 7.500 PLN netto. Oferujemy następujące zniżki dla uczestników: 10% na drugiego uczestnika, 15% na trzeciego oraz kolejnych uczestników. W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość udziału w pojedynczych zajęciach Szkoły RODO.

Szkoła RODO

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Szkoły RODO. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.