Strategia AI

Stworzyliśmy rozwiązanie, w ramach którego oferujemy wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego.

Dla kogo

Rozwiązanie kierujemy do podmiotów, które planują wdrożyć systemy bazujące na sztucznej inteligencji w swojej organizacji.

Co robimy

W ramach naszych usług proponujemy:  

  • ocenę otoczenia konkurencyjnego i analizę konkurencji w oparciu o publicznie dostępne dane i zasoby przedsiębiorstwa,
  • analizę strategii firmy w obszarze cyfrowym, 
  • analizę efektywności obecnego modelu biznesowego z perspektywy cyfrowej,
  • ocenę dojrzałości cyfrowej organizacji i poszczególnych elementów łańcucha wartości (lub obszarów funkcjonalnych),
  • ocenę istniejących zasobów cyfrowych organizacji (dane, kompetencje, efektywność integracji rozwiązań cyfrowych),
  • zdefiniowanie struktury wsparcia dla transformacji cyfrowej organizacji,
  • zdefiniowanie priorytetów cyfryzacji i transformacji cyfrowej, w tym obszarów zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji i selekcja obszarów o największym potencjale,
  • przeprowadzenie warsztatów strategicznych z transformacji cyfrowej.

Dlaczego my:

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem specjalistów kompleksowo wspierającym we wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Działalność w zakresie AI wymaga dużo więcej niż samej tylko wiedzy prawniczej. Dlatego zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie prawa, technologii i znajomości procesów biznesowych. Współpracujemy z Fundacją AI Law Tech, która uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie legislacyjnym. Jesteśmy także twórcami międzynarodowych studiów podyplomowych „prawo nowoczesnych technologii” realizowanych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Strategia AI

Zapraszamy do kontaktu organizacje, które planują wdrożyć systemy bazujące na sztucznej inteligencji.