Reprezentacja przed PUODO

(Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Prowadzenie organizacji zgodnie z wymogami RODO w wielu sytuacjach wymaga komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konieczność ta pojawia się przy obowiązkach notyfikacyjnych, jak i w przypadku postępowania prowadzonego przez organ nadzorczy. W określonych sytuacjach niezbędne jest też przeprowadzenie uprzednich konsultacji z PUODO lub uzyskanie zatwierdzenia procedur i reguł.

Zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego komunikacji z Prezesem UODO i dochowanie wszystkich wymogów proceduralnych daje klientowi możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązania swoich spraw. Co więcej, PUODO nałożył już wiele kar związanych z brakiem właściwych wyjaśnień lub niesatysfakcjonującym poziomem współpracy. Oznacza to, że posiadanie profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za kontakt z PUODO jest nie tylko szansą na poprawienie efektywności takiej komunikacji, lecz także znacznie ogranicza ryzyko prawne. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w reprezentacji przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentacja przed PUODO

W ramach usługi zapewnimy najwyższy poziom komunikacji z PUODO oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych w takich sytuacjach, jak:

  • Konieczność notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych.
  • Reprezentacja w wypadku bycia stroną postępowania prowadzonego przez PUODO.
  • Dopilnowanie wymogu poinformowania Prezesa UODO np. o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.
  • Uzyskanie wsparcia PUODO w procesach dotyczących certyfikacji i kodeksów postępowania.
  • Konieczność przeprowadzenia uprzednich konsultacji z PUODO.
  • Wystąpienie o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych firmy.

Reprezentujemy naszych klientów także w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizacji naszych zadań przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne dla danej procedury czy postępowania. Prowadzimy komunikację z PUODO zarówno w trakcie wymiany dokumentów i wniosków, jak i – w razie konieczności – na poziomie komunikacji telefonicznej lub osobistego stawiennictwa. Efektem końcowym naszej pracy jest skuteczne zamknięcie sprawy, co do której udzielono nam pełnomocnictwa.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz reprezentacji przed PUODO. Prowadzimy zarówno obsługę stałych klientów, jak i udzielamy wsparcia w pojedynczych sytuacjach. Uczestniczyliśmy w wielu kontrolach PUODO oraz reprezentowaliśmy wielu klientów w postępowaniach prowadzonych przez organ. Mamy dużą i potwierdzoną sukcesami praktykę w zakresie właściwego zgłaszania naruszeń i prowadzenia komunikacji dotyczącej działań naprawczych w takich przypadkach.

Nasza Kancelaria zatrudnia bądź współpracuje z byłymi pracownikami organu nadzorczego ochrony danych osobowych, dzięki czemu mamy dogłębną i praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób pracuje PUODO i jakiej komunikacji oczekuje. Pozwala nam to efektywnie i sprawnie reprezentować naszych klientów. Brak profesjonalnej reprezentacji w komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych naraża organizację na ryzyko prawne i kary.

Reprezentacja przed PUODO

Skuteczna reprezentacja pozwala przyśpieszyć pomyślne rozwiązanie wszystkich niezbędnych postępowań. Skontaktuj się z nami
i skorzystaj z naszych usług, by usprawnić swoje kontakty
z organem nadzorczym!