Przedprocesowe zarządzanie sporem

Pojawiamy się, gdy realizacja projektu zaczyna się komplikować, a napięcia między stronami rosną. Im wcześniej zostaniemy zaangażowani tym lepiej. Zapobiegniemy eskalacji konfliktu, doprowadzając do korzystnej ugody albo przygotujemy naszego klienta do sporu.

Dla kogo

Nasza oferta kierowana jest do wszystkich potrzebujących sprawnego i konkretnego podejścia do problemu, jednak w szczególności będziemy najlepszym wyborem dla tych, którzy:

  • Pierwszy raz będą mierzyli się z problemami w zakresie nowych technologii, takich jak np. blockchain, AI czy cloud.
  • Mają problem technologiczny i potrzebują wsparcia kogoś, kto rozwiązał setki podobnych spraw.

Co robimy

W ramach oferowanego rozwiązania przygotujemy plan działania, który pozwoli rozwiązać problem.  Nasze doświadczenie, wiedza i know-how pozwalają na bieżąco podejmować najlepsze decyzje projektowe. Dlatego im wcześniej zostaniemy włączeniu do projektu, tym większa szansa na szybsze rozwiązanie problemu.

Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu wykonywaniem kontraktów, przygotowaniem do wyjścia z kontraktu oraz wykonaniem wyjścia z kontraktu w bezpieczny sposób. Nasze działania mają na celu:

zwiększenie szans powodzenia w sądzie,

zachęcenie drugiej strony do alternatywnego rozwiązania sporu z naszym klientem,

zwiększenie wartości potencjalnej ugody.

Jak działamy

Dysponujemy unikatowymi kompetencjami na styku prawa, zwłaszcza kontraktów IT, i nowych technologii. Rozumiemy procesy biznesowe. Dzięki temu możemy wspierać naszych klientów na wielu płaszczyznach:

  • przygotowujemy raport otwarcia, w którym wskażemy kierunek działania,
  • organizujemy cykliczne spotkania projektowe,
  • przejmujemy bądź wspieramy komunikację z drugą stroną,
  • uczestniczymy w Komitetach Sterujących i spotkaniach projektowych,
  • negocjujemy i projektujemy ugody,
  • szanujemy art. 54 ustawy o finansach publicznych.

Dlaczego my

Mamy doświadczenie w sporach dotyczących kontraktów IT i umiemy negocjować w ich zakresie. Wiemy, jak najszybciej doprowadzić do korzystnego dla naszego klienta zakończenia sytuacji kryzysowej. 

Spory sądowe

Spory to nasza specjalność, a jedyną naszą strategią jest wygrana – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.