Projekty informatyczne pod rządami nowego prawa zamówień publicznych

Szkolenie online

Wraz z 1 stycznia 2021 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych. Zmiany sprawiły, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mają wiele pytań i wątpliwości. Oferowane szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę wyjaśnienia tych zmian. Dostarcza kompleksową i rzetelną wiedzę na temat prawa zamówień publicznych w kontekście projektów IT.

Dla kogo

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych na produkty, systemy i usługi informatyczne, w tym w szczególności:

 • przygotowaniem postępowania – tutaj m.in.: analiza potrzeb, przygotowanie koncepcji postępowania i przedmiotu zamówienia, dokumentów zamówienia, w tym projektu umowy;
 • przeprowadzeniem postępowania – tutaj m.in.: ocena wniosków/ofert wykonawców, komunikacja z wykonawcami, negocjacje w zakresie przewidzianym ustawą;
 • realizacją i ewaluacją projektów IT w reżimie PZP – tutaj m.in.: udział w pracach struktur projektowych, ustalenia realizacyjne z wykonawcami i analiza przypadków problematycznych, spór z wykonawcą, raport z realizacji zamówienia.

Co oferujemy

Program szkolenia zaplanowano w taki sposób, aby stanowił swego rodzaju przewodnik po nowym prawie zamówień publicznych w kontekście projektów informatycznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę nt. specyfiki nowych przepisów oraz umiejętność postępowania w konkretnych sytuacjach – np. w przypadku odrzucenia oferty.

Program szkolenia obejmuje tematy takie jak:

 

 1. Komunikacja z wykonawcami
 2. OPZ w IT
 3. Przedmiotowe środki dowodowe w IT
 4. Odrzucenie oferty
 5. Umowy IT w nowym PZP
 6. Środki ochrony prawnej
 7. Spory w IT a nowe PZP
 8. Konkurs w nowym PZP
 9. Realizacja umowy IT
Zobacz cały program szkolenia
 1. Komunikacja z wykonawcami
  a.Komunikacja ustna
  b.Wstępne konsultacje rynkowe
  c.Ryzyka karne
 2. OPZ w IT
  a.Podstawowe wyzwania,
  b.Nowe rekomendacje UZP w sprawie zamawiania systemów IT
 3. Przedmiotowe środki dowodowe w IT
  a.Etykieta, certyfikat i inne dokumenty
  b.Próbka, test, prezentacja
 4. Odrzucenie oferty
  a.Dotychczasowa praktyka
  b.Nowa przesłanka (KSC)
 5. Umowy IT w nowym PZP
  a.Umowy shrink-wrap, click-on, enterprise a PZP
  b.Wdrożenie w metodykach kaskadowych a zmiany umowy
  c.Umowy chmurowe w PZP
  d.Opcje i inne elementy „zwinne” w nowym PZP
  e.IFPUG, COSMIC i inne jednostki rozliczeniowe w kontekście prawa cywilnego i PZP
  f.Klauzule przeglądowe wg UZP
  g.Problemy realizacyjne w IT
  h.Klauzule abuzywne
  i.Klauzule obligatoryjne
  j.Waloryzacja
  k.Zmiana wynagrodzenia i zmiana zakresu umowy
  l.Płatności częściowe i zaliczki
  m.Skuteczna regulacja kar umownych i odpowiedzialności wykonawcy
  n.Postanowienia dotyczące jednostronnego kończenia umowy i następczych rozliczeń
 6. Środki ochrony prawnej
  a.Odpowiedź na odwołanie
  b.Pełnomocnicy
  c.Biegli
 7. Spory w IT a nowe PZP
  a.Pozasądowe rozwiązywanie sporów w teorii
  b.Ugody w IT
 8. Konkurs w nowym PZP
  a.Dlaczego konkurs w zamówieniach IT?
  b.Na czym polega atrakcyjność konkursu?
 9. Realizacja umowy IT
  a.Zamawianie prace z umowy ramowej poza przedmiotem umowy
  b.Naliczanie kar umownych – obowiązek czy uprawnienie
  c.Potrącenie kar umownych z wynagrodzeniem
  d.Zamiana kar umownych w świadczenie
  e.Częściowe, jednostronne zakończenie umowy
  f.Rozliczenie umowy – ugoda w praktyce

Jak działamy

Stawiamy na komunikację i odpowiadamy na potrzeby biznesowe klienta. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z uwzględnieniem konkretnych zagadnień i stanów faktycznych oraz przypadków opisywanych przez uczestników. Prowadzącymi szkolenie są doświadczeni prawnicy kancelarii, praktykujący we wskazanych obszarach.

Kwestie organizacyjne

Szkolenie prowadzone jest w wymiarze 2 dni roboczych (2x6h), w godzinach 9.00 – 15.00, zdalnie, na platformie MS Teams. Najbliższy proponowany termin 21 i 22 kwietnia 2021 r.

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1500 zł + VAT. Szkolenie prowadzone będzie przy założeniu zgłoszenia udziału przez nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 15 osób.

Zamówienia w IT

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu –  odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Dane osobowe będą przetwarzane przez kancelarię Maruta Wachta Sp. j. w celu zapisu na webinar oraz w celach kontaktowych. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz związanych z tym praw dostępnych jest w Polityce prywatności.