Postępowania arbitrażowe

Arbitraż bywa postrzegany jako skomplikowana forma rozstrzygania sporów, dostępna tylko dla wąskiego grona „wtajemniczonych”. Dlatego jest dość rzadko wykorzystywany. Jednak naszym zdaniem spór to projekt, a arbitraż to sprawna metoda jego realizacji. Z powodzeniem z tej metody korzystamy, zwłaszcza w zakresie rozstrzygania sporów technologicznych. Mamy tutaj unikatowe know-how poparte realizacją wielu projektów.

Wspólnie z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej realizujemy projekt „Arbitraż w IT”, w ramach którego dzielimy się naszą wiedzą i propagujemy arbitraż jako narzędzie rozstrzygania sporów technologicznych. Dowiedz się więcej na stronie wydarzenia >

Dla kogo

Arbitraż to dobre narzędzie rozstrzygania wszystkich sporów. Szczególnie rekomendujemy je przy sporach technologicznych, ale wykorzystujemy je także przy wielu innych, także tych w zakresie prawa prywatnego.

Arbitraż jest dla tych, którzy oczekują szybkości, sprawności i poufności. Postępowania arbitrażowe są szybsze od sądowych, zapewniają większa elastyczność w stworzeniu środowiska IT-friendly, gdzie w trybunale są osoby, które rozumieją technologię oraz gwarantują poufności poprzez niepublikowane wyroki.

Co robimy

Do tematu podchodzimy kompleksowo, oferując wsparcie na każdym etapie postępowania arbitrażowego.

Wsparcie na etapie negocjowania umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny)
 • pomoc w wyborze instytucji arbitrażowej;
 • pomoc w naszkicowaniu najkorzystniejszej procedury arbitrażowej;
 • dopasowanie metody rozwiązania sporu najkorzystniejszej dla danego stosunku zobowiązaniowego.
Wsparcie na etapie wyboru arbitra, przygotowania do postępowania
 • analiza możliwości stworzenia trybunału eksperckiego;
 • doradztwo przedprocesowe;
 • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego;
 • analiza szans powodzenia w sporze;
 • przeprowadzenie klienta przez proces jakim jest postępowanie arbitrażowe.
Wsparcie na etapie postępowania
 • pomoc w zarządzaniu postępowaniem;
 • przygotowanie pism;
 • reprezentowanie na rozprawach.
Prowadzenie postępowań post-arbitrażowych
 • nadanie klauzuli wykonalności;
 • chronimy interesy klientów w sytuacji naruszeń w postępowaniu arbitrażowym – skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Dlaczego my

Rozumiemy IT i potrafimy wytłumaczyć je każdemu sądowi. Nasz Zespół Sporów Sądowych od 4 lat jest rekomendowany w rankingu „Rzeczpospolitej” w swojej kategorii.

 

W zakresie arbitrażu mamy unikatowe na polskim rynku doświadczenie. Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy naszych klientów przed polskimi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, prowadzimy postępowania ad hoc, w języku polskim i angielskim. Doradzamy w zakresie tworzenia trybunałów eksperckich i co ważne umiemy skutecznie przekonać przeciwnika do wejścia w arbitraż.

Postępowania arbitrażowe

Skontaktuj się z nami, a zapewnimy kompleksową wsparcie na każdym etapie postępowania arbitrażowego.