Outsourcing IOD

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zapewnienie zgodności z przepisami RODO oraz właściwy nadzór nad ich stosowaniem wymaga często powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD), aby mieć pewność kompetentnego i rozliczalnego realizowania koniecznych zadań.

Wiele podmiotów jest zobowiązanych na mocy prawa do wyznaczenia IOD, ale te, które nie mają takiego obowiązku, także mogą czerpać korzyści z jego wsparcia. Powołanie Inspektora pozwala zapewnić wysoki standard ochrony danych osobowych, z jasnym określeniem ról i odpowiedzialności poszczególnych osób. Daje też pewność teamowi zarządzającemu, że ryzyko finansowe oraz reputacyjne związane z ewentualnymi incydentami czy karami pieniężnymi jest absolutnie zminimalizowane.

Ponieważ nie dla każdego podmiotu posiadanie własnego wewnętrznego IOD jest optymalne z perspektywy zasobów organizacji, nasza kancelaria oferuje outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Outsourcing funkcji IOD

W ramach usługi przejmiemy wykonywanie wszystkich obowiązków IOD wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności:

wesprzemy klienta w wykonywaniu oceny ryzyka (privacy by design, DPIA);

będziemy prowadzili niezbędne rejestry (np. rejestr czynności przetwarzania danych);

zapewnimy właściwą notyfikację naruszeń, niezbędną z perspektywy skutecznej ochrony prawnej;

przeprowadzimy szkolenia i przygotujemy materiały szkoleniowe;

w razie potrzeby zapewnimy wsparcie przy obsłudze żądań osób fizycznych (podmiotów danych).

W ramach outsourcingu IOD dajemy gwarancję najwyższych kwalifikacji zawodowych i spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Nasi Inspektorzy od wielu lat zajmują się ochroną danych osobowych. Wszyscy uczestniczą w wewnętrznym programie podnoszenia kompetencji, korzystając z know-how kancelarii wypracowanego w setkach projektów dotyczących RODO. Nasza usługa pozwala w łatwy sposób uzyskać dostęp do poziomu wsparcia i ekspertyz normalnie wymagającego poważnej inwestycji organizacyjnej.

Pełne wsparcie IOD

Zapewniamy ciągłość pracy IOD również w trakcie urlopów czy innych nieobecności, gwarantując całkowitą stabilność wsparcia. W zależności od potrzeb klienta usługa może być świadczona zdalnie lub stacjonarnie w jego siedzibie (secondment). Postęp prac przedstawiamy w postaci cyklicznych raportów. Możemy także zapewnić wsparcie interim IOD – na okres znalezienia właściwego kandydata do pracy wewnątrz organizacji.

Outsourcing IOD

Skontaktuj się z zespołem Ochrony Danych Osobowych i otrzymaj szczegółową ofertę dotyczącą outsourcingu i/lub wsparcia IOD.